Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Inarin yhdistys

Inari
Navigaatio päälle/pois

Inarijärvi on Euroopan merkittävin erämainen suurjärvi. Viime vuosina on Inarijärven olemusta ja käyttöä erämaisena järvenä nakertaneet monet uhkakuvat. Valtio on ryhtynyt kaavoituksen avulla purkamaan Metsähallituksen jo vuonna 1929 perustamien rantamaisemametsien suojelua. Eri puolille Inarijärven rantoja on esitetty kaavoitettavaksi lukuisia suurikokoisia matkailuyrityksiä ja valtavia mökkikeskittymiä, jopa aivan sen keskeisimmille mannerniemille. Niiden vaikutuksia Inarijärven nykyiselle käytölle ei ole arvioitu riittävästi, eikä vaikutuksien määrää ja laatua siten tiedä kukaan.

Inarin luonnonystävät ry esittää perustettavaksi Inarijärven kansallispuiston, joka varmistaisi järven säilymisen arvokkaana erämaajärvenä. Puiston tarkoitus on säilyttää järvi ulkoisia erityispiirteitä kunnioittaen nykyisellään, eikä sillä ole tavoitteena muuttaa alueen perinteistä käyttöä. Tavoitteena on, että järven nykykäyttöä kunnioitettaisiin.

Inarijärvi kansallispuistoksi Instagramissa

 

Inarijärven luontoarvot eivät ole myytävänä!

 

Uhkakuvia Inarijärven yllä!

 

Inarin luonnonystävät esittää perustettavaksi Inarijärven kansallispuiston

 

Inarin luonnonystävät ry luovutti aloitteen Inarijärven kansallispuistosta

 

Valitus Nanguniemen ranta-asemakaavan hyväksymisestä

 

Lausunto Miesniemen ranta-asemakaavasta

Toiminta