Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Inarin yhdistys

Inari
Navigaatio päälle/pois

Huolenilmaus Kaunispään kaa­voi­tus­po­li­tiik­kaan!

Inarin Luonnonystävät ry. haluaa kunnan päättäjien ja kuntalaisten kiinnittävän huomiota Saariselän Kaunispään laen rakentamisvauhtiin. Vireillä olevien ja toteutuneiden kaavasuunnitelmien myötä tunturin laki tulee loistamaan valojaan jokaiseen ilmansuuntaan. Nykyinen rakentamisen jälki ennemmin masentaa kuin houkuttelee paikalle!

Inarin kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan kesällä asemakaavan hotellirakentamista varten Kaunispään pohjoisrinteelle. Lintumatkailijat ovat vuosia tunteneet hotellin rakennuspaikan harvinaisesta keräkurmitsasta. Tämän vaarantuneen (VU) tunturilinnun pesintää tavataan Suomessa Kaunispäällä, Kiilopäällä ja Karigasniemen Ailikkaalla. Kannattaisi tutustua Lintu Atlakseen ennen ratkaisuja.

Piittaamattomuus harvinaisista luontoarvoista leimaa tätä hotellihanketta. Inarin Luonnonystävät ry. esitti lausunnossaan rakennuspaikan siirtämistä toisaalle pois valtakunnallisesti arvokkaalta maisema-alueelta. Tämäkään hotellihanke ei näytä riittävän. Seuraavaa esitetään Igluhotelleiden jatkeeksi lakialueen länsipuolelle! Päättäjät herätys, tunturilaki tarvitsee puolustajia! Onneksi jo soraääniä kuuluu.

Tunturin laki on erityisen herkkä eroosiolle ja kasvulle. Tästä hälyttää myös ELY-keskus. Ilmastonmuutos tuo mukanaan uudet uhkatekijät: Lisääntyvät myrskyt, sade- tai hellekaudet. Tämän pitäisi näkyä määräyksinä uusille rakennuksille (vrt. viistosateet) ja rakennuspaikoille. Saariselältä löytyy suojaisempia paikkoja. Kaunispään länsi- ja pohjoispuoli tulee säästää rakentamiselta!

Hyvinvoiva luonto on elinehto meille ihmisille! Sen terveysvaikutukset ovat kiistattomia. Matkailija kaipaa ennen muuta luontoelämyksiä. Näitä on oltava niin lähimaastossa kuin kauempana. Luontoelämyksien rinnalla hotellineliöt ovat toissijaisia. Rakentaminen aina nakertaa luontoa – puhutaan luontokadosta. Tuleeko Kaunispäällä tapahtumaan nyt myös ihmiskato?

Mahdollisimman autenttisen luonnon säästäminen on Inarin kunnalle sellainen pääoma, jolle ei voi rahallista arvoa laskea. On viisautta osata käyttää tätä pääomaa kestävästi luontoa säästäen. Näin hyöty jakaantuu pitkälle aikajaksolle eikä vain lyhytkestoiselle voitontavoittelulle.

Kaunispään maisemat ovat kansallisomaisuuttamme! Tästä vastuunkanto kuuluu myös Inarin kunnalle!

 

Ilkka Roininen, pj.

Vesa Luhta, siht.

Inarin Luonnonystävät ry.