Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Inarin yhdistys

Inari
Navigaatio päälle/pois

Vetoomus Korpi Capitalille ja Jasper Pääkköselle!

Nanguniemi. Kuva: Pertti Turunen

Inarin kunnan valtuusto hylkäsi Miesniemen ranta-asemakaavan suunnitelmat kokouksessaan 21.9.2023. Jos nyt lainvoiman saanut ajamanne Nanguniemen ranta-asemakaava tulisi valtuuston käsittelyyn, ratkaisu olisi sama. Molempien saunamaailmoiden suunnitelmat toistivat toisiaan, massiivista Inarijärven rantojen rakentamista kauas taajamien infroista.

Miesniemen hylkäävä päätös osoitti sen, että rajat erämaisen Inarijärven rantojen rakentamiselle tulivat vastaan. Inarilaiset ja kaikki luonnon monimuotoisuutta arvostavat ja vastuulliset henkilöt haluavat säilyttää järven erämaisena myös jälkipolville. Nanguniemen mökkinaapureista en ole kenenkään kuullut kannattavan sinne hotellihanketta. Päinvastaisia mielipiteitä kyllä löytyy!

Vastaavanlaisia uhkakuvia Inarijärven massiiviselle rantarakentamiselle on ollut koko 2000 – luvun. Onneksi suunnitelmat ovat kaatuneet mikä milläkin tavalla. Nanguniemen hotellisuunnitelmien heikkouksia ovat ekologisen perustan puuttuminen (kauas infrasta); vanhojen rantametsien kaataminen rakennusten tieltä ja hankkeen epäuskottava taloudellinen ajattelu. Lisäksi Nanguniemen kärki on altis voimakkaille koillistuulille Barentsinmereltä.

Inarin Luonnonystävät ry. on pitkään ollut huolestunut Inarijärveen kohdistuvasta tempoilevasta kaavoituspolitiikasta. Matkailun lisääntyessä järvi tarvitsee turvakseen hoito- ja käyttösuunnitelman. Se vaatii taas suojelustatuksen nostamisen alueelle. Niinpä yhdistyksemme on esittänyt Ympäristö- ja Maa- ja metsätalousministeriöille Inarijärven kansallispuiston perustamista valtion maille.

Tähän suunnitelmaan ei kuulu massiivisen rantahotelli- ja saunakompleksin rakentaminen (max. 10 000 k-m2) Nanguniemeen lähes keskelle Inarijärveä. Yhdistyksemme vetoaa yllä mainittuun rahoittajatahoon, että se luopuu hankkeestaan Nanguniemessä. Erinomainen luonnonsuojeluteko olisi suunnitella vastaava lomakylä entisen Peuravuonon sahan (omistajuus ?) paikalle lähelle Keväjärven kylää. Läheisyydessä on myös satama, erinomainen keväinen lintusula ja kaksi yhdistyksemme kunnostamaa lintutornia.

 

Ilkka Roininen, puheenjohtaja

Inarin Luonnonystävät ry.