Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Inarin yhdistys

Inari
Navigaatio päälle/pois

Käpytikat ja punatulkut ponnahtivat esille Ylä-Lapin pihabongauksessa

Perinteinen pihabongaus käytiin jälleen tammikuun viimeisenä viikonloppuna. Mukana oli Inarista 61 pihaa ja Utsjoelta 12. Linnut laskettiin yhden tunnin ajalta. Inarissa havaittiin ennätysmäärä lintuyksilöitä, yhteensä 1611 lintua (pihaa kohti 26,4) ja Utsjoella 439 lintua (pihaa kohti 36,5). Utsjoen pihojen määrä on kuitenkin valitettavan pieni, jolloin tulos on lähinnä suuntaa antava.

Molemmissa kunnissa näkyi punatulkkujen lisääntyminen voimakkaana, samoin loppukesällä alkanut ennen näkemätön käpytikkojen vaellus. Aiemmin lähinnä kivana lisänä havaittu käpytikka oli Inarissa havaintopihojen suhteen toiseksi yleisin laji heti talitiaisen jälkeen! Myös Utsjoella melko harvakseltaan havaittu laji löytyi neljästä pihasta. Inarin yleisimmät lajimäärät olivat talitiainen, punatulkku ja varpunen, Utsjoella puolestaan varpunen, punatulkku ja viherpeippo.

Valtakunnallisena havaintona huomattu metsätiaisten väheneminen näyttäisi ulottuvan hivuttavana hömötiaisen vähenemisenä myös Inarissa ja Utsjoella, vaikka täällä niiden olettaisi selviytyvän vielä hyvin metsänhakkuiden maltillisuuden vuoksi. Urpiaisten vaeltava elämäntapa näyttää toistaiseksi pitävän ne pohjoisessa vähälukuisena. Nykyisen määrityksen mukaan urpiainen ja tundraurpiainen on laskettu tässä samaksi lajiksi.

Harmaapäätikka ja pikkuvarpunen näyttävät hyötyvän ilmaston lämpenemisestä täälläkin. Varsinaisia yllätyksiä ei pohjoisen pihoissa näkynyt, ellei sellaiseksi lasketa Utsjoen tilheä sekä Inarin vahvaa kanalintukantaa. Ivalojokisuun alueella näyttää vaeltavan ainakin kaksi suurta teeriparvea, joka näkyi poikkeuksellisen suurena tilastossa.

Vesa Luhta

 

Utsjoki

 

Inari