Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Inarin yhdistys

Inari
Navigaatio päälle/pois

Kaivokset ja malminetsintä eivät sovi Inariin

Ruotsalainen malminetsintäyhtiö Arctic Minerals Ab on hakenut valtavaa aluetta eteläisestä Inarista malminetsinnän varausalueeksi. Varaukseen kuuluu mm. koko Ivalon ydinasutus lähikylineen aina Nellimin taakse rajavyöhykkeelle asti, laajat alueet Hammastunturin erämaa-aluetta nelostien länsipuolelta Kutturaan ja Ivalojoelle asti, sekä Kuutuan kairan pääosat.

Vaikka kyseessä on vain varaus, joka ei sinänsä tule johtamaan malminetsinnän maastotyöhön kuin osassa laajaa aluetta, niin Inarin Luonnonystävät ry katsoo, että pienikin uhka kaivostoiminnan käynnistymiselle luo varjon Inarin menestykselle ja kehittämiselle luontovetovoimaisena matkailukuntana. Myös jokaisen kuntalaisen elinympäristö on syytä säilyttää terveenä ja turvallisena. Mahdollisen kaivoksen väliaikaiset työpaikat eivät milloinkaan korvaa nykyisten rakenteiden avulla luotuja ja ylläpidettyjä puhtaaseen luontoon tukeutuvia elinkeinoja.

Yhdistys pitää erittäin tervetulleena Inarin kunnan varautunutta suhtautumista kaikentasoiseen malminetsintään alueellaan perinteistä kullanhuuhdontaa lukuunottamatta.

Nykyaikainen, ja pitkin askelin vastuullisemmaksikin kehittyvä kaivostoiminta, ei Suomessa ole edelleenkään kyennyt ratkaisemaan kahta ympäristön kannalta perustavaa laatua olevaa vaikutusta – päästöjä läheisiin vesistöihin sekä kaivosten lopettamiseen liittyviä pitkäaikaisia riskejä valtavine sivukivikasoineen.

Pelkät sivukiviläjien räjähdysaineista peräisin olevat epäorgaanisen typen määrät voivat kaivostoiminnan loppumisen jälkeenkin rehevöittää laajoja vesistöalueita kaivosten alapuolella kymmeniksi vuosiksi, myrkyllisemmistä aineista puhumattakaan.

Pahin imagohaitta luodaan jos kaivoksen yhteydessä käsitellään kohonneita säteilypitoisuuksia sisältäviä kivimassoja, jotka voivat pölyn tai vesien kautta hakeutua alueen luonnontuotteisiin marjoista kaloihin, ja jäkälän kautta poroihin.

Inarin Luonnonystävät ry esittää, että Inarin kunta tulee jatkossakin säilyttää luontonsa ja sen antimien puolesta puhtaana ja puoleensa vetävänä.

 

Inarin Luonnonystävät ry

 

Yhteystiedot:

Ilkka Roininen

0400-543065

inarinluonnonystavat@gmail.com