Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri Inarin yhdistys

Inari
Navigaatio päälle/pois

Leader hyväksyi lintutornien kunnostuksen jat­ko­val­mis­te­luun

Inarin kunnassa Veskoniementien varressa on kaksi lintutornia Juurakkovuopajassa ja Mielikköjängällä. Inarin Luonnonystävät ry haki Leaderiltä rahoitusta tornien kunnostukseen ja Leaderin hallitus on hyväksynyt idean jatkovalmisteluun. Hankkeessa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että se sisältää myös lapset ja nuoret aidosti huomioivia toimenpiteitä.

Tornit ovat nyt käyttökiellossa turvallisuussyihin vedoten. Ely-keskus on rakennuttanut tornit aikanaan ja antanut ne Metsähallituksen hallintaan. Tornit sijaitsevat valtion mailla tulevalla Ivalojokisuun luonnonsuojelualueella. Hallinnoija ei voi ottaa vastuuta lintutorneista ennen niiden kunnostusta.

Inarin luonnonystävien jäseninä olevat lintuharrastajat ovat pyytäneet yhdistystä vaikuttamaan siihen, että lintutornit kunnostettaisiin. Yhdistys on perinteisesti käyttänyt torneja Birdlife Suomen Tornien taisto tapahtumissa toukokuun alussa. Inarin luonnonystävät sitoutuu talkoilemaan em. tornien kunnostustyössä.

Metsähallituksen Ivalon toimiston kertoman mukaan torneilla on matkailullista kysyntää. Uusi luonnonsuojelualue tulee lisäämään luontokohteen kiinnostavuutta. Kunnostettuina ne ovat helppoja luontoretkikohteita paikallisille matkailuyrittäjille. Tornit ovat helposti saavutettavissa paikkakuntalaisille ja esimerkiksi Inarin kunnan koulutoimi, lasten päivähoito ja partiolaiset hyötyisivät niistä.