Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Hyvinkään yhdistys

Hyvinkää
Navigaatio päälle/pois

KATSO! Kuntavaalikone 2021

KATSO kysymykset ja vastaukset VAALIKONE 2021 välilehdeltä!

Kunnissa luodaan edellytykset kestävälle elämäntavalle. Ympäristöasioiden kuten kaavoituksen, ilmasto- ja energiaratkaisujen, ympäristökasvatuksen ja julkisten hankintojen merkitys kunnan päätöksenteossa kasvaa. Kuntien tehtävien muuten vähetessä ympäristöasioiden suhteellinen merkitys kasvaa.

Kunnassa päätetään muun muassa siitä kuinka hyvin hyvinkääläisten lähiluonto ja ulkoilu turvataan ja onko kaupunkimme ilmastoystävällinen. Kaupunginvaltuutetut päättävät myös julkisten hankintojen kestävyydestä ja ympäristökasvatuksen kehittämisestä.

Ympäristöasioilla on kansalaisten vahva tuki, jos muutosta todella halutaan. Ylen vaalikoneen mukaan lähes kolme neljäsosaa maamme kuntavaaliehdokkaista ei joustaisi ympäristöstä. Hyvinkään ympäristösuojeluyhdistys lähettää kaikille kuntavaaliehdokkaille erityisesti Hyvinkään ympäristöasioihin keskittyvän kyselylomakkeen ja järjestää vaalipaneelin. Kyselyn vastaukset ja paneeli ovat katsottavissa HYYSYn kotisivuilta sll.fi/hyvinkaa

Hyvinkään luontoarvoja korostetaan muun muassa kysymällä ehdokkaiden näkemystä Sveitsin alueen kehittämisestä. Kaupunkilaisen suosimalle virkistysalueelle on nyt suunniteltu massiivista kerrostalorakentamista. Ehdokkaiden kantaa selvitetään lisäksi Kytäjän suuntaan menevän kevyen liikenteen väylän kehittämisestä. Myös näkemystä kaupungin metsien hoidosta kaivataan. Nykyään kaupungin metsissä tehdään avohakkuita.

Ehdokkailta kysytään mielipidettä ympäristökasvatuksen kehittämiseen. Pitääkö Hyvinkään saada luontokoulunsa takaisin? Tarvitseeko kaupunkikuvamme lisää niittyjä? Ympäristöyhdistyksen aloitteesta on aloitettu ”Niittyjä Hyvinkäälle – Avaa silmäsi luonnon monimuotoisuudelle kaupungissa” -hanke kaupunkilaisten ja pölyttäjien iloksi ja luonnonkirjon lisäämiseksi kaupunkiympäristössä.

Kaupunkimme ydin sijaitsee Salpauselän laella, joka antaa luonnolle oman erityisen luonteensa. Pitäisikö kaupunkiimme perustaa Salpausselän erityispirteisiin hyödyntävä kansallinen kaupunkipuisto? Se säilyttäisi
kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana, eheänä kokonaisuutena – kaupunkilaisten olohuoneena.

Ehdokkailla on mahdollisuus ottaa kantaa mitä mieltä he ovat Hyvinkään luonnonvarojen käytön suunnittelusta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä. Tulevilla valtuutetuilla on myös sanansa sanottavana siitä, kuinka kaupungin hankinnoissa ilmasto- ja ympäristökysymykset otetaan huomioon ja kiertotaloutta edistetään.

Ehdokkailta kysytään myös näkemyksiä ruokahävikin vähentämisestä ja koulujen ilmasto- ja luontoystävällisestä ruokailukulttuurista.