Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri Hämeenlinnan seudun yhdistys

Hämeenlinnan seutu
Navigaatio päälle/pois

Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys ry:n Martta Helvi Toivosen rahasto myöntää vuosittain apurahoja luonnonsuojeluhankkeiden toteuttamiseksi toimialueellaan.

2007

Harri Koskiselle myönnettiin 700 euroa rapistuneiden sääksen pesäalustojen rakentamiseen, korjaamiseen ja uusien rakentamiseen Kanta-Hämeessä. Apurahalla rakennettiin uudet pesäalustat sääkselle Valkeakosken Hietaseen, Luopioisten Aitooseen, Hattulan Pahasuolle sekä Hattulan Tömäjärvelle.

Kalevi Eklöfille myönnettiin  1200 euroa kaakkurin suojelusta ja tutkimuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin, lukurenkaiden hankintaan sekä opastetaulun rakentamiseen Kanta- Hämeessä. Apurahalla hankittiin 50 kpl värirenkaita, rengastettiin 40 kaakkurinpoikasta ja kerättiin 42 paikalta näytteitä munista ja höyhenistä Helsingin yliopiston Luonnontieteelliseen museoon ja lähetettiin lintuja Eviraan kuolinsyytutkimuksiin.

2008

Mauno Särkälle myönnettiin 1500 euroa luonnonsuojelullisesti arvokkaiden suojelemattomien  metsäkohteiden kartoitustyöhön Kanta-Hämeessä. Särkkä kartoitti apurahalla luonnontilaisen kaltaisia metsiä muun muassa UPM:n, kuntien ja yksityisten omistamilla mailla. Kohteet sisältyvät Luonto-liiton, Suomen luonnonsuojeluliiton ja Greenpeacen 4.11.2008 julkaisemaan suojeluesitykseen. Tiedot välitettiin metsäyhtiön lisäksi myös Ympäristöministeriöön  ja Hämeen ympäristökeskukseen.
Ilona Välimaalle myönnettiin 950 euroa lepakkoyhdyskuntien kartoittamiseen Janakkalassa ja Hämeenlinnassa.  Välimaa kartoitti Hämeenlinnasta, Hauholta, Rengosta ja Janakkalasta 20 lepakkoesiintymää.

Harri Koskiselle myönnettiin 500 euroa. Summalla korjattiin tai rakennettiin 11 pesäalustaa sääksille Hämeenlinnan seudulle.

2009

Tuomo Vainiolle myönnettiin 400 euroa hyönteisaiheisen valokuvanäyttelyn järjestämiseen.
Harri Koskiselle myönnettiin sääksiprojektin jatkamiseen 800 euroa. Sillä rakennettiin 11 uutta pesäalustaa, korjattiin yksi ja valmisteltiin seuraavien rakentamista.

Ahomansikka -perinnemaisemien hoitoprojektiin myönnettiin 500 euroa vuosille 2009 – 2010 ketojen kunnostamiseen Hämeenlinnan alueella. Summalla saatiin kunnostettua 14 perinnebiotooppia.

2010

Pekka Puntilalle ja Tuomo Vainiolle myönnettiin 1500 euroa hyönteisaiheisen valokuvanäyttelyn Kaunottaria ja hirviöitä valmistamiseen ja kierrättämiseen. Näyttely kiersi Hämeenlinnassa ja Lammilla.

Harri Koskiselle myönnettiin 800 euroa sääksiprojektin jatkamiseen Kanta-Hämeessä. Sillä korjattiin tai rakennettiin uusia tekopesiä 12 kpl.

2011

Kalevi Eklöfille myönnettiin 1700 euron apuraha kaakkuritutkimuksen ja suojelun jatkamiseen. Summalla mm. rakennettiin kolme pesälauttaa ja laskettiin Kanta-Hämeen parit ja poikaset, jolloin ajokilometrejä kertyi 4609.

Harri  Koskiselle myönnettiin 600 euroa sääksiprojektiin. Sen avulla saatiin Kanta-Hämeen tekopesien kunnostus loppuvaiheeseen rakentamalla 10 uutta pesää ja korjaamalla kolme.

Sirpa Rautiaiselle myönnettiin 500 euroa luonnonsuojelun historiaa Kanta-Hämeessä koskevaan haastattelututkimukseen. Tutkimuksessa tehtiin haastattelunauhoituksia eri puolilla Kanta-Hämettä ja valmisteltiin aineisto, joka luovutettiin Tampereen Työväen museoon tutkijoiden käyttöön ja Hämeenlinnan historian kirjoittajalle.

2012

Suvi Vehmaselle myönnettiin 1200 euroa näyttelyn Evon kävijöitä – Kertomuksia Evolta järjestämiseen. Näyttely oli avoinna Evokeskuksessa 4.7.–28.10.2012 ja Metsähallitus on tarjonnut näyttelyä myös muualle.

Tuomo Vainiolle myönnettiin 700 euroa Aulangon nivelkärsäisten kartoitukseen. Kartoitus tehtiin  yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen tutkijan kanssa.

Kalevi Eklöfille myönnettiin 1000 euroa kaakkureille asennettavien kahden satelliittilähettimen paikannusten käyttökuluihin. Tutkimukesta pidettiin esitelmä Tvärminnessä kansainvälisessä Loons and Divers Workshopissa.

2013

Kalevi Eklöfille myönnettiin 1500 euroa kuikkien elinympäristön ja muuttoreittien kartoitus- projektin laitehankintoihin. Apurahalla hankitut geologgerlaitteet asennettiin kolmeen kuikkaan.

Panu Villaselle myönnettiin 2960 euron apuraha Kevätmuutto sääksen silmin -nuorten ympäristökasvatuskokonaisuuden toteuttamiseksi. Sillä Hämeenlinnan seudun kaikilta yläkouluilta (8 kpl) vietiin kokopäivän retkelle eri päivinä ryhmä oppilaita. Retki suuntautui kierrellen eri kohteita Kanta-Hämeessä Kangasalan Pohtiolammen Sääksikeskukseen saakka. Retki toteutettiin yhteistyössä Hämeenlinnan Kymppi -hankkeen ja Sääksisäätiön kanssa.

2018

Honkalanrannan suojelualueen kehittämiseen myönnettiin 400 euroa.

Vanajavesikeskukselle myönnettiin 2000 euroa Renkajoen Vahteristonkosken kunnostamiseen.

2019

Hyönteiskerho Cupidolle myönnettiin 1000 euroa Kanta-Hämeen suurperhoshavaintojen digitoimiseen.

Honkalanrannan tuki ry:lle Honkalanrannan suojelualueen kehittämiseen myönnettiin 400 euroa.

Kalevi Eklöfille myönnettiin 1400 euroa kaakkurin pesinnän tutkimiseen.

2020

Sääksisäätiölle myönnettiin dronen hankintaan 2000 euroa.  Suojeluhankkeen tavoitteena on turvata maakuntalinnun pesivän kannan elinvoimaisuus Kanta-Hämeessä.

2021

Jari Purkuselle myönnettiin 1300 euroa perhosten levinneisyyden selvittämiseen Kanta-Hämeessä.

Kalevi Eklöfille myönnettiin 200 euroa lisärahaa. Hakemus liittyi vuonna 2019 haettuun ja myönnettyyn kaakkurien pesinnän tutkimukseen.

Sirpa Rautiaiselle myönnettiin 500 euroa Päijänteen sääkset -selvitystyöhön.

Honkalanrannan tuki ry:lle myönnettiin 400 euroa talkoiden järjestämiseen Honkalanrannan luonnonsuojelualueella.

Kalevi Eklöfille luovutettiin yksi aiemmalla apurahalla hankittu riistakamera, jotta päästään vuonna 2019 aloitetun tutkimushankkeen tavoitteisiin.

Miika Heinoselle myönnettiin 1000 euroa luontovalokuvanäyttelyn järjestämiseen ehdoilla, että valokuvanäyttelyjä järjestetään enemmän kuin yksi, ja että kuvia ei myydä, vaan ne jäävät
Heinosen käyttöön.

2022

Jari Purkuselle myönnettiin 1000 euroa perhostutkimuksiin Kanta-Hämeen alueella.

Juhani Koivulle myönnettiin 1000 euroa uuden droonin hankkimiseen kalasääskitutkimuksiin aiemmin hajonneen tilalle. Lisäehtoina edellytettiin kuittien esittämistä ja hakemuksen mukaista raportointia.

Matkolammen suojeluyhdistys ry:lle myönnettiin 1000 euroa padon korvaamiseen.

Reijo Turuselle myönnettiin 350 euroa luontoyhteysohjaajakoulutukseen.

Honkalanrannan tuki ry:lle myönnettiin 500 euroa Honkalanrannan luonnonsuojelualueen hoitoon ja kehittämiseen.

Toiminta

Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistyksen toiminta-ajatus

Lue lisää

Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys ry:n säännöt

Lue lisää

Kerhot

Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistyksen kerhot

Lue lisää

Julkaisut

Hämeenlinnan seudun luonto Yhdistys on julkaissut vuosien varrella kymmenen numeroa Hämeenlinnan seudun luontoa esittelevää kirjasta.

Lue lisää

Martta Helvi Toivosen rahasto

Hämeenlinnalainen kansakoulunopettaja Martta Helvi Toivonen testamenttasi omaisuutensa Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistykselle yhdistyksen…

Lue lisää