Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri Hämeenlinnan seudun yhdistys

Hämeenlinnan seutu
Navigaatio päälle/pois

Haitallisen vieraslajin komealupiinin kitkentää Sairionrannasta on tarkoitus jatkaa tänäkin vuonna.

Tervetuloa!

Tarvitset sään mukaisen vaatetuksen ja työkäsineet. Yhdistys tuo työkalut ja jätesäkit, joihin kasvijätteet pakataan.