Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri Hämeenlinnan seudun yhdistys

Hämeenlinnan seutu
Navigaatio päälle/pois

Osallistu kun­ta­lais­aloit­tee­seen lin­tu­ys­tä­väl­li­ses­tä la­si­ra­ken­ta­mi­ses­ta

Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys ry ja Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry (BirdLife Kanta-Häme) ovat yhdessä valmistelleet kuntalaisaloitteen, jossa esitetään, että Hämeenlinna ryhtyy käyttämään kaavoitusvaltaansa edistääkseen lintuystävällistä lasirakentamista Hämeenlinnassa. Suomessa kuolee vuosittain miljoonia lintuja törmättyään ikkunaan tai muuhun rakennetun ympäristön lasipintaan. Suurin osa törmäyksistä on helposti estettävissä.

Aloite on julkaistu kuntalaisaloite.fi-palvelussa 21.5.2021 ja siihen voi jokainen osallistua. Pyydämme kaikkia hämeenlinnalaisia osallistumaan aloitteeseen. Hämeenlinnan kaupunki ei ole profiloitunut kuntana, jota oman toiminnan vaikutukset luontoympäristöön juurikaan kiinnostaisivat. Aloitteen menestyminen edellyttänee siis painavaa tahdonilmaisua kuntalaisilta.

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/20789