Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri Hämeenlinnan seudun yhdistys

Hämeenlinnan seutu
Navigaatio päälle/pois

Taruksen avohakkuun uhkaamista kohteista löytyy uhanalaisia lajeja

Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys järjesti 17.1.2020 retken Tarukseen alueille, joille metsät omistava Hämeenlinnan kaupunki ja metsäyhtiö UPM suunnittelevat sekä avo- että harvennushakkuita. Mukana oli ihmisiä mm. Suomen luonnonsuojeluliiton hämäläisistä yhdistyksistä, Greenpeacesta ja paikallisesta retkeilykerhosta.

Ilvesreittiä Taruksessa Karhumäen vanhassa kuusikossa.

Lajistoasiantuntijat löysivät Taruksen hakkuu-uhan alaisista metsistä useita uhanalaisia lajeja. Greenpeace oli kutsunut heidät mukaan luonnonsuojelujärjestöjen Taruksen retkelle.

Taruksen retkeilyalueelta tammikuussa hakattaviksi suunnitelluilta alueilta löytyi useiden vaarantuneiden tai alueellisesti uhanalaisten lajien lisäksi yksi EU-direktiivin suojaama, erittäin uhanalainen laji, lahokaviosammal. Sen elinympäristöä ei saa vahingoittaa eikä elinoloja heikentää.

Hakkuut toteuttava UPM noudattaa FSC-sertifikaattia. Sen sääntöjen mukaan ELY-keskuksen tiedossa olevat uhanalaisten lajien elinolosuhteet on säilytettävä. Greenpeace on lähettänyt tänään alla olevat lajit tiedoksi ELY-keskukselle ja toimittaa ne myös metsäyhtiölle:

-Lahokaviosammal (erityisesti suojeltava laji, EU-direktiivilaji (2-liite), erittäin uhanalainen (EN). Pieni esiintymä toisella leimikoista.
-Hongantorvijäkälä, uhanalainen vaarantunut (VU) useita löytöjä leimikoilta
-Ryväsjäkälä VU useita löytöjä leimikoilta
-Aarnisammal VU yksi löytö
-Rakkosammal alueellisesti uhanalainen (RT) yksi löytö
-Korpiluppo RT muutama löytö
-Palosuomujäkälä RT yksi löytö
-Norjantorvijäkälä silmälläpidettävä (NT) yksi löytö.

Päijäthämäläiset lintuharrastajat ovat havainneet alueilla uhanalaisista lajeista mm. pyitä sekä hömö- ja töyhtötiaisia. Perjantain retkeläiset kuulivat mm. isokäpylinnun, käpytikan ja palokärjen.

Avohakattavaksi suunniteltua metsää Taruksen retkeilyalueella Karhumäessä.

Greenpeacen metsävastaava Matti Liimatainen on patistanut maanomistajaa Hämeenlinnaa harkitsemaan suojelua Metso-ohjelman rahoituksella: ”Iso-Taruksen eteläpuolella ja Kelkutteenojan varressa on useampi kymmenen hehtaaria Metso-ohjelman arvoluokkien 1-2 -metsää sijainnin, rakenteen ja lajiston puolesta. Tästä noin 9 ha ala on merkitty nyt avo- ja harvennushakkuisiin. Huomattava myös, että avohakkuuta on suunniteltu myös soidensuojelun täydennysohjelmaesityksen Kelkutteenojan suot -kohteelle ja sen välittömään läheisyyteen. Tästä saisi hyvän Metso-kohteen jos Hämeenlinnassa asia ymmärrettäisiin.”