Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri Hämeenlinnan seudun yhdistys

Hämeenlinnan seutu
Navigaatio päälle/pois

Ahveniston kaavoitus saattaa tuhota sie­ni­har­vi­nai­suuk­sien kasvupaikkoja

Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys muistutti toukokuussa 2019 Hämeenlinnan kaupunkia ja Ahveniston alueen kaavoitusta varten luontoselvityksiä tekeviä konsultteja, että Ahveniston luontoselvitykset eivät ole kattaneet sieniä ja niiden kasvupaikkoja. Ahveniston sienimaailma on poikkeuksellisen rikas.

Hytymaljakas Hämeenlinnan Ahvenistolla

Hämeenlinnan kaupunki/Kaupunkirakenne

Pöyry Finland Oy

Faunatica Oy

Kantasairaalan luontoselvitykset ja Ahveniston sieniharvinaisuudet

Ahveniston alueella kasvaa useita sieniharvinaisuuksia, osa uhanlaisina pidettäviä. Osana Ahvenistonmäen kaavoitusta tuleviin rakennushankkeisiin valmistauduttaessa Hämeenlinnan kaupunki teettää kevään ja kesän aikana Ahveniston alueella luontoselvityksiä. Vanhastaan käytettävissä on mm. Heli Jutilan vuoden 2018 selvitys Ahveniston sairaalan alueen kasvillisuus, kasvisto ja luontotyypit. Se ei kuitenkaan kata sienimaailmaa. Sienet ovat monivuotisia kääpiä tai kääväkkäitä lukuunottamatta luontoselvityksissä ongelmallisia itiöemien esiintymisen satunnaisuustekijöiden vuoksi. Kasvupaikat vaativat näin usean vuoden seurannan.

Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys toivoo, että alueen suunnittelussa ennen rakennusvaihetta selvitettäisiin ja otettaisiin huomioon myös harvinaisten ja uhanalaisten sienten tärkeimmät kasvupaikat ja elinympäristöt. Selvitys ennakoisi mitä nykyisen sairaalan muuttaminen asuinalueeksi merkitsee aivan sen vieressä alkavalle jääkauden muovaamalle harjulle ja harvinaisten sienten kasvupaikalle, ja miten se uhkaa Ahveniston luonnon monimuotoisuutta.

Mauri Lahti on tutkinut Ahveniston sienistöä yli 20 vuotta ja toimittanut kaikki keräämänsä näytteet Turun tai Helsingin kasvimuseoille. Harvinaiset tai nimettömäksi jääneet lajit ovat varmistaneet tai nimenneet Ilkka Kytävuori, Tuomo Niemelä, Jukka Vauras ja Juhani Ruotsalainen.

Mauri Lahti on hämeenlinnalainen keruutuotetarkastaja, sienikirjailija sekä jäsen sienityöryhmässä, jonka tarkoitus on kartoittaa Suomen sienilajistoa ja määrittää lajien uhanalaisuutta. Mauri Lahti on koonnut oheisen luettelon tulevan rakentamisen ja kasvavan asukasmäärän vaikutusalueen sieniharvinaisuuksista. Hän on myös lupautunut antamaan tarvittaessa lisätietoja.

Hämeenlinnassa 23.5.2019

Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys ry

Hämeentie 2, 13200 Hämeenlinna

hml.seudun.luonnonsuojelu@gmail.com

Reijo Turunen puheenjohtaja

Markku Karvonen varapuheenjohtaja

 

Ahveniston Sairaalanmäen maston läheiset länsi- ja pohjoispuolen sieniharvinaisuudet.

Löytölajien perusteella harju on kalkkipitoinen ja elinympäristönä rikasta lajistoa ylläpitävä. Uhanalaisuudet perustuvat viimeisintä edelliseen ns. Punaiseen kirjaan. Uhanalaisuuden selvennykseksi CR= äärimmäisen uhanalainen, EN= erittäin uhanalainen, VU= vaarantuneet, NT= silmälläpidettävät. DD = puuttellisesti tunnettu, eli löytöjä on liian vähän.

laji uhanalaisuus löytömääriä / vuosi/kasvuun
tuliorakas Hydnelluma auratile CR joka vuosi
kupariorakas Sarcosoma lundelli VU joka vuosi
rikkiorakas Hydnellum geogenium NT joka vuosi
partaorakas Hydnellum mirabile VU joka vuosi
mäyränkääpä Boletopsis leucomelanea VU joka vuosi
suomenhaarakas Ramaria fennica NT joka vuosi
keltakärkihaarakas Ramaria testaceoflva LC joka vusi
kaitaitöhaarakas Ramaria Kriegelsteinerii NT
hytymaljakas alueellisesti harvinainen LC joka vuosi
pisarahelttahelokka Hemistropharia albogrenulata VU 2 paikkaa, ei maston lähirinteessä
isomyyränlakki Rhodocybe mundula NT vaihtelevasti
kuparinuppiseitikki Cortinarius cupreorufus LC joka vuosi, kalkkilaji
persiljaseitikki Cortinarius sulphurinus LC kerran
valjuseitikki Cortinarius flavipallens DD 2018 kerran
törrösuomuvalmuska Tricholoma olivaceotinctum LC vaihtelevasti
keltareunavalmuska Tricholoma arvernense LC vaihtelevasti
Inocybe (Tardae) ei vielä saatu lajimääritystä 2014
Inocybe lindrothii kaunorisakas LC 2017 kerran
Lactarius bertillonii lehtorousku LC 2013
Lactarius badiosanguineus LC
Russula badia pippurihapero LC joka vuosi
Russula integra mantelihapero LC joka vuosi
Russula favrei ruskosillihapero LC 2013
Lepiota felina siroukonsieni LC 2013
Geastrum quadrifidium neulasmaatähti LC yksi paikka
Geastrum pectinatum uurremaatähti LC yksi paikka
Atractospora inornata savumalikka LC kalkkipaikka
Lentaria dendroidea nuhruhaarakas LC 2016 kerran
(Lepiota ochraceofulva lemu-ukonsieni) DD ei maston lähirinteessä
Leucocortinarius bulbiger valeseitikki LC kerran 2017
Gerronema xanthophyllum kantolakki LC kerran 2017
Hygrocybe reidii hunajavahakas LC kerran 2017

Lisäksi rinteessä kasvaa runsaasti kaupunkilaisten keräämiä ruokasieniä.