Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri

Etelä-Savo
Navigaatio päälle/pois

SLL Etelä-Savon piiri käsittelee Rokansaaren hakkuuaikeita

Luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiri käsittelee pikavauhtia Rokansaaren hakkuuaikeita, olemme kutsuneet UPM:n kertomaan suunnitelmista sekä kysymme myös, miten UPM on onnistunut Rokansaaren aiemmissa hakkuissa. Kohteesta ja asiasta on koottu alla hieman tietoa.

Rokansaari on suosittu retkeilyalue

Kuvakaappaus Visit Puumalan nettisivulta. Alla linkki.

Rokansaari – paratiisi Saimaalla

Hakkuuaikomukset löytyvät metsäkeskuksen karttapalvelusta:

josta mustat ympyrät on jo hakattu, punainen tulossa

NATURA-alue

NATURA-tietolomake:

Saaren pohjoispuolen hakkuut ovat aiheuttaneet paljon kysymyksiä, onko tämä alueelle sopiva tai edes laillinen käsittely?

Kuvat: Matti Liimatainen/Greenpeace

 

Tapaus vertautuu paitsi Oulunjärven

https://yle.fi/a/74-20000348

hakkuusuunnitelmiin, myös uunituoreeseen päätökseen Helsingin hallinto-oikeudesta SLL:n Uudenmaan piirin ja maanomistaja Laakkosen valituksiin Hyvinkään Kytäjän Natura-alueen hakkuista.

Kytäjällä piiri teki ensin ELY:lle vireillepanon, jossa vaadittiin estämään suunnitellut hakkuut ja varmistamaan ettei Natura-suojeltuja luontoarvoja vaaranneta. ELY rajasi joitain kuvioita pois hakkuista, mutta ei kaikkia, joten valitimme päätöksestä HAO:oon.

Oikeuden linja on selvä ja sama kuin Oulujärven KHO-päätöksessä. Hakkuut Natura-alueella ovat mahdollisia vain jos niistä tehdään asianmukainen Natura-arvio, jolla varmistetaan ettei suojeltuja luontoarvoja heikennetä:

”Asianmukainen arviointi ja sitä varten tarvittavien tietojen kokoaminen tapahtuu luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisessa arviointimenettelyssä. Natura-arviointia ei voida korvata ELY-keskuksen aiemmin tekemällä luontotyyppi-inventoinnilla eikä maastotarkastuksella. Natura-arviointi on vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tehtävä, jollei objektiivisin perustein voida sulkea pois merkittävien haitallisten vaikutusten aiheutumista.”

 

Vireillepano 2.6.2021: https://www.sll.fi/uusimaa/2021/06/02/vireillepano-hyvinkaan-kytaja-usmin-natura-alueen-hakkuiden-keskeyttamiseksi/

Valitus 24.9.2021: https://www.sll.fi/uusimaa/2021/09/24/valitus-ely-keskuksen-paatoksesta-kytajan-usmin-natura-hakkuista/

Selvitys 23.2.2022: https://www.sll.fi/uusimaa/2022/02/23/selitys-hyvinkaan-kytajan-natura-aluetta-koskevaan-ely-keskuksen-paatokseen-liittyvaan-oikeusprosessiin/

Vastaselitys 13.4.2022: https://www.sll.fi/uusimaa/2022/04/13/vastaselitys-hyvinkaan-kytajan-natura-aluetta-koskevaan-oikeusprosessiin/