Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Hämeen piiri

Etelä-Häme
Navigaatio päälle/pois

Vetoomuskirje edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kail­le

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri pyytää vetoomuskirjeessään hämäläisiä ehdokkaita huomioimaan luontokadon ja lisäämään metsien suojelua.

Hämeen eduskuntavaaliehdokkaalle: Nyt on aika pysäyttää luontokato

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri paikallisyhdistyksineen haluaa vaalien alla ilmaista ehdokkaille vakavan huolensa luontokadon etenemisestä Suomessa. Suomi on EU:n jäsenenä sitoutunut pysäyttämään luontokadon ja elvyttämään luonnon monimuotoisuuden vuoteen 2030 mennessä. Tulevalla vaalikaudella tehtävät ratkaisut määrittävät, miten tavoitteessa onnistutaan. Tärkeitä ovat sekä kansalliset toimet että paikallisia luontoalueita koskevat ratkaisut. Talousasiantuntijat ovat todenneet, että ilman monimuotoista luontoa ei ole myöskään taloutta. Päättäjän vastuulla on toimia luonnon puolesta.

Maamme pinta-alasta suurin osa on metsää, joten metsien suojelu on keskeinen keino luontokadon pysäyttämisessä. Suomen uhanalaisista lajeista suurin osa on metsälajeja. Etelä-Suomen metsät ovat luontaisesti lajirikkaampia kuin pohjoisessa. Etelä-Suomen metsistä on kuitenkin suojeltu vain kolme prosenttia. Alueet ovat pieniä ja hajanaisia. Metsien suojelua Etelä-Suomessa tuleekin lisätä merkittävästi. Etelä-Suomessa tarvitaan lisää laajoja suojelualueita, jotka ylläpitävät metsälajien elämää.

Metsähakkuiden vähentäminen on asiantuntijoiden mukaan välttämätöntä myös Suomen ilmastotavoitteiden toteutumiselle. Muun muassa Luken tutkimusprofessorin mukaan nopea taloudellinen keino on puuttuminen valtion maiden hakkuisiin. Valtion metsien suojelua tuleekin lisätä etenkin Etelä-Suomessa ja erityisesti Hämeessä merkittävästi. Tehokkaimmin tavoitteeseen päästään perustamalla Evon tiedekansallispuisto Hämeenlinnan Lammille. Suojelun ohella tiedekansallispuisto tuo luonnontieteen ja tutkimuksen osaksi kansallispuiston toimintaympäristöä ja tuottaa positiivisia aluetaloudellisia vaikutuksia esimerkiksi luontomatkailun kautta.

Suomirata Oy:n valmistelemasta Helsingin ja Tampereen välisestä oikoradasta tulee luopua. Oikorata herättää laajaa vastustusta kansalaisissa yli puoluerajojen. Radan vastustus poiki vajaassa kahdessa viikossa 15 064 allekirjoitusta kannanottoon, joka vaatii, että metsäradan suunnittelu lopetetaan ja resurssit käytetään nykyisen pääradan parantamiseen. Valtiovarainministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö totesivat selvityksessään nopeiden ratayhteyksien hyötyjen jäävän haittoja pienemmäksi. Rakentamisvaiheesta aiheutuisi valtavat ilmastopäästöt, joiden kuittaamiseen voi kulua yli 300 vuotta. Maankäytön muutos metsä- ja peltomaasta liikennealueeksi aiheuttaa luontokatoa. Oikorata halkaisisi Hämeen yhtenäisen ja hiljaisen metsämantereen sekä järviylängön. Miljardeja maksavat raideliikennehankkeet vaativat paljon julkista rahaa ja kustannusarvioihin liittyy huomattavia epävarmuuksia. Verovaroja voitaisiin käyttää tehokkaammin jo olemassa olevan raideinfrastruktuurin parantamiseen ja luontokadon torjumiseen.