Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pirkanmaan piiri

Pirkanmaa
Navigaatio päälle/pois

Metsärata herättää laajaa vastustusta

Kannanotto luontokatoa ja muita haittoja vastaan keräsi 15064 allekirjoitusta yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä

Tiedote
Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri, Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri

Julkaistu 1.2.2023, julkaisuvapaa

Helsinki–Tampere-oikorata eli niin sanottu metsärata herättää laajaa vastustusta. Suomirata Oy:n suunnittelema rata halkoisi luontokohteita, metsiä ja maaseudun kyliä Kanta-Hämeessä, Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Radan yleinen vastustus poiki vajaassa kahdessa viikossa 15064 allekirjoitusta kannanottoon, joka vaatii, että metsäradan suunnittelu lopetetaan heti ja resurssit käytetään nykyisen pääradan parantamiseen.

Kannanotto allekirjoituksineen luovutettiin tänään 1.2. liikenne- ja viestintäministeriölle, eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle sekä Suomirata Oy:lle.

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin hallinnoimaa kannanottoa olivat laatimassa lukuisat järjestöt, yhdistykset ja yhteisöt radan suunnittelualueelta. Työhön osallistuivat muun muassa MTK Häme, Hämeen kylät ry. sekä monet kylä-, vesiensuojelu- ja luontoyhdistykset.

Kannanoton allekirjoitti 116 yhdistystä tai yhteisöä. Joukossa ovat Janakkalan ja Lopen kunnat, viisitoista poliittista yhdistystä eri puolueista sekä kymmeniä kylä-, asukas-, luonto- ja harrastusyhdistyksiä. Kannanoton allekirjoittajina on myös laajalti tieteen, luonto- ja ympäristöalan sekä kulttuurin edustajia. Muun muassa kirjailija Anni Kytömäki ja kapellimestari Atso Almila ovat julkisesti vedonneet metsäradan suunnittelun lopettamiseksi ja jakaneet tietoa kannanotosta.

Laajaa kannatusta saanut kannanotto keräsi taakseen allekirjoittajia koko puoluepoliittiselta kentältä ympäri Suomen. Metsäradan suunnittelun pysäyttämiseksi samaan hiileen puhalsivat niin luonnonsuojelijat ja yrittäjät kuin maa- ja metsätaloustuottajat ja metsästäjät.

Kannanoton perusteluissa on kuvattu tiiviisti metsäradan huomattavat ja peruuttamattomat haitat luontokohteille ja yleisesti metsä-, suo- ja vesiluonnolle, mutta myös yhteisöille, yrityksille, asukkaille ja koko suunnittelualueelle.

– Esimerkiksi luontoon kohdistuvista haitoista kaikki eivät edes mahtuneet mukaan tekstiin. Vakavuusaste käy perusteluista kuitenkin hyvin ilmi, sanoo Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin aluesihteeri Ina Rosberg.

– Maankäytön muutos on yksi nykyajan suurimmista uhista luonnon monimuotoisuudelle. Luonto- ja metsäkatoa ei ole varaa lisätä yhtään varsinkaan Etelä-Suomessa, missä suojelualueita on muutenkin liian vähän. Metsärata tuhoaisi pysyvästi valtavan määrän luonnonympäristöjä, metsiä ja viljelyalaa. Kannanoton suosio on vahva viesti siitä, että radan aiheuttamaa luontokatoa ei hyväksytä.

Kannanoton teksti: https://www.sll.fi/etela-hame/2023/01/19/kannanotto-metsarataa-vastaan/

Lisätiedot:

Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri, aluesihteeri Ina Rosberg

puh. 050 5768 953, etela-hame(at)sll.fi

Etusivu