Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 33 §:n muuttamisesta

Luonnonsuojeluliitto korostaa, että säädösmuutoksen vaikutuksia tulee seurata tarkoin, sillä vaarana on, että pimeänäkölaitteita voidaan käyttää hyväksi myös muiden lajien laittomassa pyynnissä. Lisäksi asiaa täytyy tarkastella laajemmin kuin pelkästään afrikkalaisen sikaruton torjumisen kannalta, ja jatkossa luontojärjestöt tulee ottaa mukaan villisikakeskusteluihin.

Villisikoja.
Kuva: Kevin Jackson, Unsplash

HE 5/2024 vp
Toiminnanjohtaja Tapani Veistola
Suomen luonnonsuojeluliitto
MmV 12.3.2024

Lakimuutoksella tehostettaisiin villisian pyytämistä pimeässä sallimalla siinä pimeänäkölaitteet suoraan lailla ilman poikkeuslupaa.

Muutos lisää hämärässä ja pimeässä metsästämisen turvallisuutta. Näin lajinmäärityskin on varmempaa.

Säädösmuutoksen vaikutuksia tulee kuitenkin seurata tarkoin. Vaarana on että pimeänäkölaitteita voidaan käyttää hyväksi myös muiden lajien laittomassa pyynnissä.

Villisikapolitiikan jatkosta

Esitystä perustellaan afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi. Tauti on toki vakava ja sen taloudelliset riskit suuret. Tämä näkökulma on kuitenkin hallinnut maamme villisikapolitiikkaa täysin yksipuolisella tavalla. Sitä kuvaa, että villisikatyöryhmään ei kutsuttu yhtään ympäristöjärjestöä edes kuultavaksi.

Villisikaa on aika pohtia afrikkalaista sikaruttoa laajemmin. Todennäköisin taudin leviämiskanava Suomeen on kuitenkin ihmisen toiminta.

Villisika on meille luontaisesti tullut laji eli tulokaslaji, eikä ihmisen siirtämä vieraslaji. Se tulee ilmastonmuutoksen myötä vakiintumaan osaksi luontoamme. Se on myös kiinnostava riistalaji. Näistä syistä myös luontojärjestöt tulee jatkossa ottaa mukaan villisikakeskusteluihin.

Lisätietoja
– toiminnanjohtaja Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola@sll.fi

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa