Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto metsästyslain 33 §:n muutoksista

Luonnonsuojeluliitto ei vastusta esitettyjä muutoksia, joilla tehostettaisiin villisian pyytämistä pimeässä sallimalla elektronisten tähtäyslaitteiden käyttö. Asiaa tulee kuitenkin tarkastella laajemmin kuin pelkästään afrikkalaisen sikaruton torjumisen kannalta, jolla esitystä perustellaan, ja luontojärjestöt tuleekin jatkossa ottaa mukaan villisikakeskusteluihin.

Villisikoja.
Kuva: Kevin Jackson, Unsplash

10.1.2024
Maa- ja metsätalousministeriölle
Viitaten lausuntopyyntöönne 1.12.2023 Dnro VN/33417/2023

Luonnonsuojeluliiton lausunto metsästyslain 33 §:n muutoksista

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Esitys on kannatettava

Lakimuutoksella tehostettaisiin villisian pyytämistä pimeässä sallimalla siinä elektroniset tähtäyslaitteet.

Luonnonsuojeluliitto ei vastusta esitettyjä muutoksia. Se lisää hämärässä ja pimeässä metsästämisen turvallisuutta. Näin lajinmäärityskin on varmempaa.

Säädösmuutoksen vaikutuksia tulee kuitenkin seurata tarkoin, koska vaarana on että pimeänäkölaitteita voitaisiin käyttää hyväksi myös eri lajien salametsästyksessä.

Villisikapolitiikan jatkosta

Esitystä perustellaan afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi. Tämä näkökulma on muutenkin hallinnut maamme villisikapolitiikkaa. Tästä on seurannut villisika-asioiden hoidon yksipuolisuus. Sitä kuvaa, että villisikatyöryhmään ei kutsuttu yhtään ympäristöjärjestöä edes kuultavaksi.

Villisikaa on aika pohtia afrikkalaista sikaruttoa laajemmin. Todennäköisin taudin leviämiskanava Suomeen on kuitenkin ihminen.

Lisäksi villisika on meille luontaisesti tullut laji. Se tulee ilmastonmuutoksen myötä vakiintumaan osaksi luontoamme. Se on myös kiinnostava riistalaji. Näistä syistä luontojärjestöt tulee jatkossa ottaa mukaan villisikakeskusteluihin ja asiaa tulee katsoa muutenkin afrikkalaista sikaruttoa laajemmin.

Lisätietoja
– suurpetoasiantuntija Riku Lumiaro, puhelin 050 5859 857, riku.lumiaro@sll.fi
– toiminnanjohtaja Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola@sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Hanna Halmeenpää
puheenjohtaja

Tapani Veistola
toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa