Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Uusi Metsäryhmä Keski-Suomeen

Jyväskylän metsänkartoituskurssilla tutustuttiin vanhan metsän indikaattorilajeihin Olli Mannisen opastuksella.

Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piirin metsäryhmä kouluttaa aktiiveja,
jakaa tietoa ja kartoittaa metsiä.

Teksti Jenni Hamara, kuva Sirkka Heinimaa
Julkaistu Luonnonsuojelija-lehdessä 3/2022

Jyväskylän kaupungilla on Lintukankaalla metsä, josta on jo suojeltu pieniä kosteikkoalueita puron varresta. Tuoreella Metsäryhmällä on kunnianhimoisempia suunnitelmia kartoittaa aluetta tarkemmin suojelualueiden laajentamiseksi.

Jyväskylän paikallisyhdistys on jo pidempään ollut aktiivinen metsäasioissa, ja alueella toimii metsien puolesta muidenkin ympäristöjärjestöjen toimijoita. Tänä keväänä asiat loksahtivat kohdalleen, kun Keski-Suomen piiri sai mahdollisuuden palkata uuden työntekijän, Sirkka Heinimaan.

”Ajattelimme, että voisimme koota vapaamuotoisen metsien puolesta toimivan ryhmän. Tarkoituksenamme on kehittää yhteistyötä Luonto-Liiton, Greenpeacen ja Elokapinan kanssa. Vaikka eri yhdistykset jo tekevät metsien kartoitusta, tarvetta on edelleen. Voimme hyödyntää toisiamme tiedonvaihdossa: mitä kohteita on syytä kartoittaa ja mitkä ovat hakkuu-uhan alla? Seuraamme tilannetta, voimme ehdottaa suojelualueita tai muita toimenpiteitä”, Heinimaa kertoo.

Ryhmä sai lisäpontta keväällä pidetystä metsänkartoituskurssista. Yksi ryhmän toimintamuodoista onkin tiedon lisääminen ja jakaminen.
”Yritämme antaa ryhmäläisille työkaluja. Käymme läpi menetelmiä ja mahdollisuuksia metsiensuojeluun”, sanoo Heinimaa.

Ensimmäisenä tutuiksi tulevat vapaaehtoisen METSO-suojeluohjelman mukaiset kriteerit, joiden perusteella kohdetta voi ehdottaa suojeluun. Ne ovat Heinimaan mukaan hyvä peruslähtökohta kartoitustöiden aloittamiseen. Seuraavaksi vuorossa on eri suojeluvaihtoehtojen läpikäyminen. Osaamista voidaan syventää myöhemmin myös lajitunnistuskursseilla.

”Saa itse ehdottaa, mihin metsään haluaisi mennä. Mietimme sitten yhdessä, miltä tilanne siellä näyttää. Tällä hetkellä ryhmän toiminta keskittyy kuntametsiin. Jos kohde on suojeluun sopiva, tehdään tarkempi suunnitelma ja perustelut. Sitten ollaan kaupunkiin yhteydessä”, Heinimaa valottaa toimintatapaa.

Mukaan ovat kaikki tervetulleita taustaan katsomatta. Ryhmäläisiä yhdistää rakkaus metsiin ja huoli niiden tulevaisuudesta. Ryhmässä on paljon osaamista ja intoa. Esimerkiksi Mikko Kärkkäinen teki vapaa-aikanaan kartoitettujen valtion metsien luontovahti.fi-palvelun, joka lähettää sähköpostiin tiedon alueen metsänkäyttöilmoituksesta.

Ryhmässä aiotaan myös nauttia luonnosta ja panostaa leppoisaan yhdessäoloon suojeluvääntöjen ohessa. ”Mennään vain metsään. Siellä on aina mukava kulkea.”

Luonnonsuojelija-lehti on Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenetu.
Tervetuloa norppajengiin! sll.fi/liity
Lue verkkolehteä: sll.fi/luonnonsuojelija

”Luonnonsuojelija lähestyy lohduttomilta tuntuvia teemoja tavalla, joka motivoi toimimaan ja rohkaisee lannistamisen sijaan!” (lukijapalaute 2019)

Jaa sosiaalisessa mediassa