Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

EU:n luonnon tilan parantamisen asetus tukee hyvin Suomen en­nal­lis­tus­hank­kei­den jatkoa

Euroopan komissio julkaisi tänään asetusehdotuksen, jolla se vauhdittaa luonnon tilan parantamista. Suomen luonnonsuojeluliitto iloitsee esityksestä, joka huomioi luontokadon pysäyttämisen kiireellisyyden. Samalla ennallistaminen tuo myös työtä ja toimeentuloa maaseudulle.

Suon ennallistaminen on lapiotyötä. Ville Kangas / Luonnonsuojeluliitto

“Luonnon ennallistaminen on suuri mahdollisuus korjata luontokatoa ja hillitä ilmastokriisiä”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Tapani Veistola. “Toivomme Suomen hallituksen ja Euroopan parlamentin jäsenten tukevan komission esitystä.”

Luontotyyppien suojelun lisäksi  tarvitaan niiden ennallistamista ja luonnonhoitoa. Suomi on näissä toimissa monta muuta maata edellä. Meillä on jo muun muassa HELMI-ennallistamisohjelma, NOUSU-vaelluskalaohjelma ja SOTKA-lintuvesiohjelma. Näitä ohjelmia kannattaa EU-asetuksen toimeenpanemiseksi jatkaa sekä lisätä toimia muun muassa vesien ja tuntureiden osalta.

“Tärkeintä on lisätä luonnonsuojelun rahoitusta seuraavalla hallituskaudella. Ennallistamisesta tulee myös työtä ja toimeentuloa maaseudulle”, muistuttaa Veistola.

Suomen hiilinielut  romahtivat vuonna 2021, joten uusi asetus voi tukea maankäyttösektorin ilmastotavoitteiden saavuttamista. Monimuotoiset elinympäristöt myös sopeutuvat paremmin ilmaston kuumenemiseen.

“Luonnon tilaa parantavilla toimilla pidetään huolta myös elinympäristöjen kyvystä sitoa ja varastoida hiiltä ja näin viilentää ilmastoa”, sanoo Veistola.

Tänään komissio julkaisi myös lainsäädäntöaloitteen kemikaalien käytön puolittamiseksi maataloudessa. Myös tämä aloite tukee luonnon elpymistä.

Lisätietoja

– toiminnanjohtaja Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi
– ympäristöpäällikkö Paloma Hannonen, p. 050 532 3219, paloma.hannonen(a)sll.fi

Komission tiedote

Esiselvitys Euroopan Unionin ennallistamislakialoitteen vaikutuksista Suomessa

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa