Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to kannattaa val­ko­hän­tä­kau­riin lisäämistä haitalliseksi vieraslajiksi

Suomen luonnonsuojeluliitto kannattaa valkohäntäkauriin lisäämistä Suomen kansallisen vieraslajiasetuksen haitalliseksi vieraslajiksi vuoteen 2030 mennessä. Se esittää tutkittavaksi myös isokauriin kotiuttamista Suomeen, jotta suurpedoille on tarjolla luontaisia saaliseläimiä.

Kuva: AdobeStock

Pohjois-Amerikasta peräisin oleva valkohäntäkauris tuotiin Suomeen 1930-luvulla riistaeläimeksi. Tällä hetkellä valkohäntäkauriin kanta Suomessa on 109 000 yksilöä. Kanta on tiheimmillään Etelä- ja Lounais-Suomessa.

Suomen luonnonsuojeluliitto kannattaa valkohäntäkauriin lisäämistä Suomen kansallisen vieraslajiasetuksen haitalliseksi vieraslajiksi vuoteen 2030 mennessä.

“Valkohäntäkauris aiheuttaa runsaasti liikenneonnettomuuksia ja vahinkoja ammattiviljelyksille, kotipuutarhoille ja luonnonkasvillisuudelle. Valkohäntäkauriit levittävät muiden hirvieläinten tavoin myös ihmisen terveydelle vaarallisen puutiaisten kantamaa borrelioosia ja puutiaisaivotulehdusta”, Luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Tapani Veistola perustelee.

Valkohäntäkauriin lisääminen haitallisten vieraslajien listalle edellyttää kuitenkin muihin lajeihin kohdistuvia lisätoimia. Yhtenä vaihtoehtona tulisi tutkia isokauriin kotiuttamista Suomeen, jotta suurpedoille on tarjolla luontaisia saaliseläimiä. Isokauris eli saksanhirvi kuuluu eurooppalaiseen lajistoon ja on levinnyt Suomeen omin jaloin. Lisäksi kauriita syövän ilveksen metsästysmäärää on vähennettävä.

Luonnonsuojeluliitto esittää myös, että valkohäntäkauriin metsästystä tehostetaan poistamalla se luvanvaraisen pyyntiluvan eli kiintiömetsästyksen piiristä. Tämä vähentäisi pyyntilupien myöntämiseen ja seurantaan vaadittavaa hallinnollista taakkaa ja lisäisi valkohäntäkauriin metsästystä. Näin tapahtui metsäkauriin kohdalla pyyntiluvan poistumisen jälkeen vuonna 2005, kun metsästysmahdollisuudet avautuivat suuremmalle metsästäjäryhmälle.

Lisätietoja:

Harri Hölttä, puheenjohtaja, p. 040 722 9224, harri.holtta(a)sll.fi
Riku Lumiaro, liittohallituksen jäsen ja suurpetoasiantuntija, p. 050 5859 857, riku.lumiaro(a)sll.fi
Markus Seppälä, vieraslajiasiantuntija, p. 044 3069 546, markus.seppala(a)sll.fi
Tapani Veistola, toiminnanjohtaja, p. 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

Selvennetty ingressiä ja isokauriskappaletta niin, että sen kotiuttaminen olisi yksi tutkittava vaihtoehto. 26.5.22  Tapani Veistola

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa