Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Virtaavan veden todellinen helmi

Raakku suodattaa 50 litraa vettä vuorokaudessa. Yhdessä raakut ovat joen vedenpuhdistamo. (Kuva: Panu Oulasvirta)

Miljoonia vuosia vanha laji, jokihelmisimpukka eli raakku, on odottanut vesivoimapadon takana jo vuosikymmeniä. Raakku kaipaa vaeltavia lohikaloja, joita ilman se ei voi lisääntyä. Milloin odotus palkitaan?

Teksti Liisa Hulkko, kuvat Panu Oulasvirta (raakut) ja Juha Syväranta
Julkaistu Luonnonsuojelija-lehdessä 1/2021

Joen vesi virtaa hiljaa. Virta etsii tiensä veden pohjan sorasokkeloiden läpi. Joen pohjaan on kiinnittynyt simpukka. Ulkonäöltään vaatimaton otus ei ole mikä tahansa nilviäinen, vaan tarunhohtoinen jokihelmisimpukka eli raakku.

Jokihelmisimpukka on saanut nimensä helmestä. Raakku tuottaa niitä vahingossa, kun pieni hiekansiru pääsee simpukan sisälle. Ihmisen silmissä raakun arvo määräytyi pitkään sen tuottamien helmien kautta. Helmien harvinaisuus vain lisäsi niiden arvoa ihmisen mielissä.

Tosiasiassa lajin arvo on jossain aivan muualla. Raakku siivilöi joen vettä lehtikiduksiinsa ravintoa saadakseen, mutta samalla se tietämättään puhdistaa jopa 50 litraa vettä päivässä. Kun hyvinvoivassa raakkujoessa kymmenettuhannet simpukat suodattavat vettä, ovat ne joen oma vedenpuhdistamo. Raakku on virtavesien avainlaji, josta moni laji on riippuvainen.

Raakku on odottanut eteläisen Suomen samentuneissa jokivesissä jo vuosikymmeniä vaelluskaloja, jotka ovat jääneet vesivoimapatojen taakse. Se ei voi lisääntyä ilman lohikaloja. (Kuva: Panu Oulasvirta)

Muistoja menneiltä ajoilta

Lajina raakku on ikivanha, suorastaan ikiaikainen. Raakku on selvinnyt miljoonien vuosien aikana tapahtuneista ilmasto- ja elinympäristömuutoksista – toisin kuin esimerkiksi dinosaurukset. Ihmisen toimet ovat raakulle meteoriitteja ja jääkausia pahempi koitos.

Raakku on maamme pitkäikäisin eläinlaji. Se voi elää yli 200-vuotiaaksi. Tuona aikana suomalainen jokiluonto on muuttunut dramaattisesti.

Sata vuotta sitten raakulla riitti puhdasta vettä ja lajitovereita, mutta sen oli vaikea välttää yhä rajummaksi yltyvää helmenpyyntiä. Se oli koitua lajin kohtaloksi ennen rauhoitusta vuonna 1955. Raakku on ensimmäinen lailla rauhoitettu selkärangaton eläinlaji Suomessa.

Elämä jäi padon taakse

Kun raakku alkoi keski-ikäistyä, tapahtui sen virtaavassa elinympäristössä mittava muutos. Suurin osa joista padottiin sotien jälkeen. Vesivoimalaitos pysäytti joen virtaaman ja jokea pitkin vaeltavien lajien matkan kirjaimellisesti padon seinään.

Raakun lisääntyminen on vaelluskalojen ja virtaavan veden varassa. Ensin raakkukoiraat vapauttavat siittiönsä veteen, ja virta kuljettaa ne naaraiden kiduslehtien väliin. Kun toukat eli glokidiot ovat kehittyneet, naaras puhaltaa ne vuorostaan veden vietäviksi.

Silloin koittaa dramaattinen vaihe: toukilla on vain vähän elinaikaa. Niiden täytyy löytää taimen tai lohi, joiden kiduksiin ne voivat tarttua. Toukat kasvavat kalan kiduksissa minisimpukoiksi. Sieltä ne lopulta irrottautuvat ja putoavat joen pohjaan soran joukkoon kasvamaan.

Raakun vastoinkäymiset eivät loppuneet patoon. Uusia ongelmia syntyi, kun massiiviset suo- ja metsäojitukset sekä avohakkuut alkoivat sotien jälkeen. Humusaineita kulkeutui veteen, vesi sameni ja hapesta alkoi olla pulaa jokien liettyneillä pohjasedimenteillä.

Varsinkin joen pohjasoraan hautautuneet pienet simpukat ovat kovilla. Ne tarvitsevat puhdasta hapekasta vettä, joka huuhtelee soraa. Kiintoaines täyttää sorahuokoset, pohja sedimentoituu ja simpukat tukehtuvat.

Raakku jaksaa odottaa

2020-luvulla monessa joessa, jossa on aiemmin elänyt kymmeniä tuhansia raakkuja, on jäljellä enää joukko vanhoja raakkuja. Ne tönöttävät sitkeästi joen pohjalla. Vesi on sameaa ja pohja on liettynyt, mutta vuosirenkaita kerännyt, paksunahkainen raakkuvanhus kestää kyllä tämänkin.

Raakku on odottanut lohien paluuta jo vuosikymmeniä. Toivoa on vielä, sillä raakku pystyy lisääntymään vanhanakin. Raakut on saatu myös lisääntymään laitoshoidossa, minne niitä on kuljetettu hoivattavaksi. Mutta ilman puhdasta, vapaana virtaavaa vettä ja lohikaloja niillä ei ole tulevaisuutta.

Ihminen voi vielä pelastaa ikivanhan raakkulajin. Aikaa on ehkä parikymmentä vuotta. Se on silmänräpäys lajin miljoonien vuosien historiassa.

Artikkelia varten on haastateltu yli 30 vuotta raakkujen parissa töitä tehnyttä Panu Oulasvirtaa Alleco Oy:stä.

Raakkurakas Panu Oulasvirta

Meribiologi, sukeltaja, tutkija ja yrittäjä Panu Oulasvirta Alleco Oy:stä on tutkinut raakkuja 1980-luvulta lähtien.

Kuva: Juha Syväranta
Panu Oulasvirta sukeltamassa kollegansa Pauliina Saarmanin kanssa Mustionjoella 2019.

Mikä raakussa viehättää?

Se on kiehtova laji pitkäikäisyytensä ja elin­ympäristövaatimustensa vuoksi. Raakku on indikaattorilaji. Vaikka raakkua on tutkittu paljon, on edelleen enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.

Olet sukeltanut raakun kotijokiin. Miltä siellä näyttää?

Ikävä kyllä monet niistä ovat nykyään kuin likaviemäreitä. Pohja on sedimentoitunut eikä eteensä juuri näe. Pohjoisessa Suomessa raakkuja löytyy kirkkaista latvapuroista. Siellä sukeltaminen on usein konttaamista matalassa vedessä.

Raakku on saatu lisääntymään laitoshoidossa. Onko se raakun pelastus?

On hienoa, että laitoshoito on onnistunut, mutta jos jokien elinympäristöä ei saada kuntoon, on laitoshoito vain tekohengitystä.

Voidaanko raakku pelastaa?

Se menee tiukille. Monessa joessa aikaa ei ole kuin ehkä parikymmentä vuotta – jos sitäkään. Ympäristöministeriön tuore raakkustrategia on hyvä ja toimenpiteet auttavat raakkua, jos ne toteutuvat. Ensimmäinen lähtökohta on se, että pitää tietää missä raakkua esiintyy. Pelkästään vuonna 2020 löytyi uusia raakkujokia melkein 20.
Kaikki Pohjois-Suomessa. Toivottavasti töitä lähdetään myös toteuttamaan. Se on nyt vain re­surs­seista kiinni!

Luonnonsuojelija-lehti on Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenetu.
Tervetuloa norppajengiin! sll.fi/liity
Lue verkkolehteä: sll.fi/luonnonsuojelija

”Luonnonsuojelija lähestyy lohduttomilta tuntuvia teemoja tavalla, joka motivoi toimimaan ja rohkaisee lannistamisen sijaan!” (lukijapalaute 2019)

Jaa sosiaalisessa mediassa