Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Anna ääni luonnolle

Kuntavaalit ovat somevaalit. Haasta ehdokkaasi twiittaamalla, Facebookissa tai muissa some­kanavissa. Voit ottaa yhteyttä myös sähköpostilla, puhelimella, kuntavaalisivujen kautta tai kohtaamalla ulkona turvavälein. (Kuva: Raisa Kyllikki Ranta)

Luonnonsuojelija-lehti kokosi Luonnonsuojeluliiton asiantuntijoiden kanssa kysymyspatteriston, jonka avulla äänestäjät voivat tarkistaa, kuinka kunnallisvaaliehdokkaat aikovat valituksi tullessaan pitää luonnon puolia.

Toimitus Jenni Hamara, kuva Raisa Kyllikki Ranta
Julkaistu Luonnonsuojelija-lehdessä 1/2021

”Kuntavaaleissa on tärkeää keskittyä niihin asioihin, joihin kunta voi oikeasti vaikuttaa”, Luonnonsuojeluliiton suojelupäällikkö Tapani Veistola sanoo.
Tärkeintä kunnissa on kaavoitus. Kaavoitus voi tuntua kankealta, mutta se vaikuttaa konkreettisesti esimerkiksi kaupunkimetsien ja virkistysaluei­den säilymiseen, sillä sen avulla päätetään mihin rakennetaan ja mitä säästetään.

”Yksi tärkeä asia on kunnan omistamien metsien hoito – poistetaanko niiltä taloudellinen tuottotavoite ja lopetetaanko avohakkuut?”, Veistola pohtii.

Kunta käyttää myös paljon rahaa julkisiin hankintoihin, ja se voi omistaa energiayhtiön. Kuntapäättäjät voivat konkreettisesti vaikuttaa päätöksiin: onko kouluruoka kestävää, miten pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen satsataan ja poltetaanko kunnissa vielä kivihiiltä ja turvetta.

Vapauta kunnan virrat

Myös virtavesikysymyksissä kunnilla on selkeä rooli. Kunta voi ottaa vesiasiat korostetusti esiin kaavoissa, suunnitelmissa, luvissa ja ympärisövalvonnassa.
”Jos kunta omistaa padon tai vesivoimalan, se voi omistajana vaatia kalan kulun parantamista, kuten pienten patojen purkua, ohitusuomien rakentamista ja jatkuvaa virtaamaa kalateihin”, Veistola hahmottelee.

Kunnan kannattaa kartoittaa alueensa vaelluskalojen vaellusesteet, kuten padot ja huonot siltarummut. Edistykselliset kunnat lähtevät mukaan hankkeisiin, joilla parannetaan aktiivisesti virtavesien tilaa. Monissa kunnissa on ennallistettu puroja ja palkattu jopa jokitalkkareita huolehtimaan niin vaelluskalojen kuin virkistyskäyttäjienkin tarpeista.

Muista
#ääniluonnolle

Kysy  kuntavaaliehdokkaalta

Vedet ja virtavedet

 • Ajatko kunnassa olevien patojen purkamista ja virtavesien ennallistamishankkeita?
 • Turvaisitko kaavoissa viimeiset vapaat rannat?

Ilmasto ja energia

 • Ajatko sitä, että kunta pyrkii hiilinegatiiviseksi 2030 mennessä?
 • Tuetko kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä kaavoituksessaja kunnan muissa päätöksissä?
 • Kannatatko kivihiilen ja turpeen polton lopettamista kunnan energialaitoksessa vuoteen 2025 mennessä?

Luonto ja ulkoilu

 • Turvaisitko kaavoissa riittävän viherverkoston ja arvokkaiden kuntametsien säilymisen?
 • Lopettaisitko kunnan metsien tuottotavoitteen ottamalla päätavoitteeksi luonnon ja virkistyksen arvojen vaalimisen?
 • Kannatatko sitä, että kunta luopuu avohakkuista ja siirtyy jatkuvaan
  kasvatukseen?
 • Teettäisitkö kaavojen pohjaksi nykyistä enemmän luontoselvityksiä?

Kaivokset

 • Sallisitko malminetsinnän luonnonsuojelualueella?
 • Pitääkö kunnalla olla yksiselitteinen kielto-oikeus kaivos- ja malminetsintähankeisiin omalla alueellaan? Perustele.
 • Jos kuntaasi olisi tulossa kaivos- tai louhoshanke, lupaatko huolehtia
  sen pitkäaikaisten vaikutusten selvittämisestä?
 • Tarvitseeko kaivoksiin, malminetsinntään ja louhoksiin liittyviä lakeja uudistaa? Jos kyllä, niin miten?

Kestävä kunta

 • Lisäisitkökasviksia, luomua ja lähiruokaa kunnan hankinnoissa?
 • Satsaistiko ympäristökasvatukseen, kierrätystoimintaan ja
  tavaroiden lainaamiseen esimerkiksi kirjastoissa?

Luonnonsuojelija-lehti on Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenetu.
Tervetuloa norppajengiin! sll.fi/liity
Lue verkkolehteä: sll.fi/luonnonsuojelija

”Luonnonsuojelija lähestyy lohduttomilta tuntuvia teemoja tavalla, joka motivoi toimimaan ja rohkaisee lannistamisen sijaan!” (lukijapalaute 2019)

Jaa sosiaalisessa mediassa