Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Val­ko­pos­ki­han­hi­työ­ryh­män ehdotukset julki: Luon­non­suo­je­lu­liit­to kannattaa lintupeltojen lisäämistä

Valkoposkihanhien aiheuttamien vahinkojen torjumista pohtinut työryhmä kertoi tänään työnsä tuloksista. Työryhmä tarjosi ratkaisuiksi monia keinoja, kuten lintujen karkottamista eri keinoin sekä vaihtoehtoisia ruokailupaikkoja eli lintupeltoja. Myös ampumista poikkeusluvalla esitetään yhdeksi karkoituskeinoksi, vaikka lajin yleinen metsästys ei ole nyt mahdollista.

Kuva: Matti Jussila

Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtajan Harri Höltän mukaan parasta valkoposkihanhiryhmän raportissa ovat lintupeltojen lisääminen ja korvausjärjestelmän kehittäminen, jotta voidaan varmistaa nopeat korvaukset viljelijöille.

”On tärkeää muistaa, että jos hanhille ei ole rauhallisia lintupeltoja levähdyspaikoiksi, niiden karkoittaminen johtaa vain lintujen lentelyyn pellolta toiselle eivätkä vahingot pienene. Myös hanhityöryhmien perustaminen sekä karkoituskeinojen ja neuvonnan kehittäminen ovat hyviä toimenpiteitä.”

Työryhmä totesi itsekin, ettei lintudirektiivi mahdollista yleistä valkoposkihanhen metsästystä. Poikkeuslupia voi kuitenkin tarvittaessa hakea isojen vahinkojen takia, ellei muita ratkaisuja ole.

 

Lue lisää:

Luonnonsuojeluliiton esitys ympäristövaliokunnan kuulemisessa 

 

Lisätietoja:

Harri Hölttä puheenjohtaja, p. 040 722 9224, harri.holtta(a)sll.fi

Tapani Veistola, erityisasiantuntija, p. 0400 615 530, tapani.veistola(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa