Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­lain ja vesilain 18 luvun 19 §:n muuttamisesta

Lakikirja. Kuva: Mia Niemelä.
Lakikirja. Kuva: Mia Niemelä.

Puolustusvoimien salassa pidettävien kohteiden (lähinnä kemikaalivarastot) ympäristöluvituksen pelisääntöjä tarkennetaan. Liitto muistutti että asian suhdetta Århusin yleissopimukseen pitää vielä avata. Virkavastuulla toimivilla luvittajilla ja valvojilla täytyy olla aina riittävät valtuudet luvittaa ja valvoa ympäristön etua.

23.10.2019

Asia: VN/5511/2019

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 18 luvun 19 §:n muuttamisesta

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä. Esitetyt muutokset ovat lähinnä teknisiä, ja sellaisena tarpeellisia. Asiallisesti isoin muutos koskee puolustusvoimien kohteiden poikkeuksia.

50 §

Puolustusvoimien maanpuolustukselliset edut ovat tärkeitä yleisiä etuja, mutta niin ovat Suomen ja EU:n ympäristötavoitteetkin. Poikkeuksen suhdetta Århusin yleissopimukseen ja mahdollisiin hallintopakkotilanteisiin pitäisi vielä avata. Virkavastuulla toimivilla lupa- ja valvontaviranomaisilla tulee joka tapauksessa olla riittävät valtuudet ympäristöasioiden riittävän huomioon ottamisen selvittämiseen ja valvomiseen.

Suomen luonnonsuojeluliitto ry, toimeksi saaneena erityisasiantuntija Tapani Veistola

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa