Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Joukkovoimaa ilmastotyössä

Suojeluasiantuntija Hanna Aho. Kuva: Anna Muotka (CC BY-NC 2.0)

Luonnonsuojeluliiton ilmastoasiantuntija saa potkua työhönsä ilmastoliikehdinnästä.

Toimitus Liisa Hulkko
Julkaistu Luonnonsuojelija-lehdessä Suojelijan matkassa -palstalla 3/2019

Suomessa on meneillään ennennäkemätön ilmastoliikehdintä. Ne ihmiset, jotka ovat olleet mukana 30 vuotta sanovat, että tiede ei ole muuttunut, mutta yhteiskunta on. Nyt ollaan valmiita toimimaan.

Meidän asiantuntijoiden työlle julkisen poliittisen paineen luominen on hyvin tärkeää. Ilmastomarsseilla osoitetaan, että takanamme on paljon ihmisiä.

Omassa työssäni tapaamiset poliitikoiden kanssa ovat keskeisiä. Kannustan myös jokaista ihmistä, menemään kertomaan poliitikoille, että ilmastotyö on minulle tärkeää, mitä aiot tehdä asialle? Näitä kohtaamisia ei pidä väheksyä.

Uuden hallituksen aloittaessa ajatukseni ovat vähän ristiriitaiset. Hallitusohjelmassa on hyvä hiilineutraaliustavoite, mutta konkretia uupuu. Hallitus on luvannut esimerkiksi ilmastotavoitteita tukevan verouudistuksen, mutta mitä se tarkoittaa. Luovutaanko haitallisista tuista, kuten turpeen verotuesta?

On tullut selväksi, että hallituspuolueiden välillä on isoja näkemyseroja liittyen metsiin, soihin, kaivoksiin ja ylipäätään ilmastopolitiikkaan.

Vastareaktio on myös jo syntynyt. Julkisessa keskustelussa näkee tahallista vastakkainasettelua ilmastotyön ja työpaikkojen välillä, vaikka tutkimusten mukaan ilmaston suojelussa on taloudellista järkeä. Täytyy muistaa, että suomalaisten selvä enemmistö kannattaa vahvaa ilmastopolitiikkaa.

Täytyy muistaa, että suomalaisten selvä enemmistö kannattaa vahvaa ilmastopolitiikkaa. Hallituksella onkin edessä näytön paikka.

Hallituksella onkin edessä näytön paikka. Sen pitää osoittaa, että se tekee rohkeaa ja riittävää ilmastopolitiikkaa ja tämä tehdään reilusti. On esimerkiksi selvää, että ei voida avata enää uusia soita turvetuotantoon. Silti täytyy muistaa, että vaikka turveala ei työllistä suurta joukkoa, niin yksittäisten ihmisten toimeentulo on voitava turvata siirtymäkaudella.

Tuore ilmastonmuutospaneeli IPCC:n raportti korostaa toimien tärkeyttä maankäyttösektorilla eli käytännössä metsissä, soilla ja pelloilla. Hallitus on luvannut tehdä sektorille oman ilmasto-ohjelman. Se on kansainvälisestikin hieno avaus!

Keinoja valitessa pitää muistaa, että luonnonsuojelu ja elinympäristöjen ennallistaminen ovat ilmastotekoja. Tarvitsemme monimuotoisia elinympäristöjä, jotta luonto selviää ilmaston kuumenemisesta ja voi sitoa hiiltä. Ilmastotoimien on myös tuettava vesiensuojelua.

Työssä on tunteet pelissä, sillä ilmastokriisi on jo täällä, mutta ikinä ei voi luovuttaa.

Ilmastotyö on pitkäjänteistä vaikuttamista. Työssä on tunteet pelissä, sillä ilmastokriisi on jo täällä, mutta ikinä ei voi luovuttaa. Kyynistymiseen ei ole varaa eikä syytä. Nyt pitäisi saada viimeisetkin toimimaan, suurin osa ihmisistä on jo liikkeellä.

Hanna Aho

Suojeluasiantuntija
Suomen luonnonsuojeluliitto
@AhoHannaMH

Luonnonsuojelija-lehti on Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenetu.
Tervetuloa norppajengiin! sll.fi/liity
Lue verkkolehteä: sll.fi/luonnonsuojelija

”Lempilehteni, joka pitää airot meressä, jalat polulla ja sydämen taivaalla!”

Jaa sosiaalisessa mediassa