Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Pohjois-Karjalan piiri Ylä-Karjalan yhdistys

Ylä-Karjala
Navigaatio päälle/pois

Metsähallitus uhkaa Nurmeksen vanhoja metsiä

Metsähallitus suunnittelee hakkuita Nurmeksessa kolmessa kohteessa, jotka on todettu luontoarvoiltaan merkittäviksi. Nämä ovat Haapavaara, Salmivaara sekä Peurajärvi. Koneen säätiön rahoittama Luonnonmetsä-työryhmä on inventoinut ja kartoittanut valtion mailla olevia arvokkaita luonnonmetsäkohteita, ja kaikki nämä kolme kohdetta on todettu arvokkaiksi metsäalueiksi tuossa kartoituksessa. Salmivaara on myös yksi 100 luontohelmeä-kohteista, jotka Suomen Luonnon suojeluliitto valitsi Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi.

Lue Ylä-Karjalan luonnonystävien, Ylä-Karjalan Samoilijoiden ja Nurmeksen partiolaisten 14.6.2023 lähettämä avoin kirje Metsähallitukselle. Kirjeen allekirjoittajiksi voi myöhemmin olla tulossa lisää järjestöjä, kun niiden hallitukset saavat asian käsitellyksi.