Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri

Varsinais-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Varsinais-Suomen luon­non­suo­je­lu­pii­rin ehdotus Suomen me­ren­hoi­to­suun­ni­tel­maan

Ehdotus Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022–2027

Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri lausuu merenhoidon toimenpideohjelman luonnoksesta seuraavaa: merenhoidon tavoitteena on koko Suomen meriympäristön hyvä tila. Merenhoidon suunnittelussa tarkastellaan merialuetta rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle saakka. Ohjelmaa on laadittu useissa eri alatyöryhmissä. Rannikon maakuntaliitoissa on myös valmisteltu digitaalista Suomen merialuesuunnitelma 2030:ta, joka huomioi ja tukee Suomen merenhoitosuunnitelman ympäristötavoitteita. Siinä yhdistetään kestävän kehityksen strategioita, ekosysteemilähestymistapaa, elinkeinojen kehittämistä ja ympäristöä. Ohjelman osana on luonnonsuojelu ja -hoito visio 2030.

Lue lausunto kokonaisuudessaan alla olevasta tiedostosta.