Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri

Varsinais-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Valitus Lounais-Suomen jä­te­huol­to­lau­ta­kun­nan päätöksestä jätteiden kul­je­tus­jär­jes­tel­mäs­tä Lounais-Suomessa

Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry katsoo, että Lounais-Suomen
jätehuoltolautakunnan päätös ei täytä jätelain vaatimuksia. Vaadimme päätöksen kumoamista tai
muuttamista siten, että jätteiden kuljetusjärjestelmänä ryhdytään käyttämään kunnan järjestämää
jätteenkuljetusta. Perusteluiden tärkeimmät kohdat löytyvät päätösesityksestä, jonka esittelijä on esittänyt
jätehuoltolautakunnassa. Lue vaatimukset kokonaisuudessaan alla olevasta tiedostosta.