Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri

Varsinais-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Kokemäenjoen-Saa­ris­to­me­ren-Selkämeren ve­sien­hoi­to­suun­ni­tel­maan sekä Varsinais-Suomen ja Satakunnan vesienhoidon toi­men­pi­deoh­jel­maan

Luonnonsuojelupiiri muistuttaa, että vesilain uudistaminen käynnistyy ensi vuonna. Uudistus on seurausta vesipuitedirektiivin vesienhoidon ympäristötavoitteiden huomioimisvelvoitteesta kansallisessa lainsäädännössä. Vesiensuojelun osalta näyttää kuitenkin jo nyt selvältä, että yli puolet läntisen Suomen vesistä ei tule olemaan hyvässä kunnossa vuoteen 2027 mennessä. Tehdyt toimenpiteet ovat hitaita ja merkittävien vaikutusten saavuttamiseksi riittämättömiä. Vesienhoidon tavoitteeseen pyritään ja sitä edistetään eri hallinnonalojen toimilla ja rahoituksella. Vesienhoidon vesistöalueryhmien sekä yhteistyöryhmän työtä tulee tehostaa ja saada mukaan uusia sidostyhmiä. Ryhmille tulee turvata myös viranomaisten puolelta riittävät hallinnolliset resurssit, joiden kautta ryhmien pitkäjänteinen ja tavoitteellinen toiminta mahdollistuu.

Lue teksti kokonaisuudessaan alla olevasta tiedostosta