Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Vantaan yhdistys

Vantaa
Navigaatio päälle/pois

Puhtaan energian päivä 26.1.

IRENA (International Renewable Energy Agency) eli Kansainvälinen uusiutuvan energian järjestö perustettiin 26. tammikuuta 2009. YK:n yleiskokous päätti vuonna 2023 nimetä tammikuun 26. päivän Kansainväliseksi puhtaan energian päiväksi tunnustaakseen IRENAn olevan johtavassa roolissa maailman uusiutuvaan energiaan siirtymisessä. Uusiutuvaan energiaan siirtyminen on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Kaikki uusiutuva energia ei ole puhdasta energiaa. Puhtaaksi energiaksi kutsutaan sellaista energiaa, joka on tuotettu tavoilla, jotka eivät saastuta. Kaikki uusiutuva energia ei myöskään ole luonnon kannalta hyvä asia: vaikka vesivoima ei saastumista aiheutakaan, ei kokonaisen joen ekosysteemin tuhoaminen joki patoamalla ole mikään ympäristöteko.

YK:n Tavoitteet 2030 sisältää energiaa koskevan tavoitteen:
Tavoite 7: Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.
Tällä hetkellä uusiutuvan energian lisäys on keskittynyt sähköntuotantoon, mutta sähköntuotanto on vain noin 20 % energiankulutuksesta. 80 % energiankulutuksesta on lämmöntuotantoa ja liikennettä. Näilläkin tahoilla on onneksi jo selviä merkkejä uusiutuvien tuotantotapojen ja energialähteiden hyödyntämisestä.

Energian kohdalla ei tulisi kuitenkaan puhua vain tuotantotavasta: tulisi myös miettiä keinoja vähentää energiankulutusta ja pyrkiä eroon tarpeettomasta sähköriippuvuudesta. Siis pitääkö joka asiaan aina käyttää sähköä?

Minerva Schultz

Aiheesta enemmän:

Kuva: Business Finland