Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Vantaan yhdistys

Vantaa
Navigaatio päälle/pois

Turvaa lintujen pesimärauha – pidä koira kytkettynä

Kyltti kertoo, että koirat on pidettävä kytkettyinä. Kuva: Kaarina Aro
Kyltti kertoo, että koirat on pidettävä kytkettyinä. Kuva: Kaarina Aro

Lintuja pesimäaika on nyt parhaimmillaan. Myös monilla Vantaan puistoalueilla ovat pesinnät käynnissä, vaikka lintuja ei ehkä huomasikaan. Ison uhkan pesinnöille muodostavat irti olevat koirat. SLL Vantaan yhdistyksen toimesta Koivuhaan hulealtaille saatiin kyltti muistuttamaan koirien kiinnipitämisen tärkeydestä.

Luonnonsuojelulaki ja EU:n lintudirektiivi suojaavat lintujen pesintöjä. Pesät ovat rauhoitettuja, eikä pesintää saa häiritä. Häirintäkielto koskee myös toimintaa, jonka tarkoituksena ei ole pesinnän häiritseminen. Yksi iso uhka pesinnöillä ja lintujen poikasille ovat irti olevat koirat. Lain mukaan koirat on pidettävä taajamissa kytkettyinä. Niitä voi pitää taajamissa vapaina ainoastaan koirapuistoissa, koirien harjoituspaikoissa sekä suljetuilla piha-alueilla. Myös tällöin koirien on oltava omistajansa tai haltijansa valvonnassa.

Lain mukaan koirat on pidettävä kytkettyinä kaikkialla maaliskuun alusta aina elokuun 19. päivään asti. Kiinnipitoaika varmistaa rauhan luonnoneläimille niiden lisääntymisajan aikana.

Erityisesti kanalintuja ajatellen on tärkeää, että koirat ovat kytkettyinä jo maaliskuusta alkaen. Vaikka koira ei olisikaan linnuista kiinnostunut, linnut suhtautuvat koiraan kuin mihin tahansa petoon, ja kaikkoavat helposti soidinpaikalta. Huhtikuulla taas alkaa maapesijöiden hautomiskausi. Silloin on vaarana, että koira tuhoaa pesiä, ellei se ole kytkettynä.

Koivuhaan hulealtaat ovat arvokas pesimäpaikka monelle lintulajille. Koiria on kuitenkin pidetty toistuvasti vapaana aivan altaiden ympäristössä. Tämän johdosta yhdistys oli yhteydessä Vantaan kaupunkiin ja toivoi paikalle kylttiä kertomaan paikan tärkeydestä pesiville linnuille. Vantaan kaupunki on nyt pystyttänyt kyltin, jossa muistutetaan, että koirat on pidettävä kytkettyinä lintujen pesimäaikana. Kiitos tästä kaupungille!

Lue lisää Birdlife Suomen sivuilta

Teksti ja kuva: Kaarina Aro