Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Vantaan yhdistys

Vantaa
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Pähkinärinteen kaavarunkoon 014900

Yhdistys arvostelee kaavasuunnittelun täydennysrakentamiseksi kutsuttua metsäisille alueille rakennuskannan laajentamista sekä viherverkoston pirstouttamista. Kaavarungon teossa on syytä huomioida voimassa olevan maakuntakaavan viheryhteystarpeen suunnittelumääräys. Lisäksi yhdistys vaatii luontoarvojen lisäselvityksiä.

Löydät koko mielipiteen tästä.