Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Vantaan yhdistys

Vantaa
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Kaivokselan kaavarunkoon 014800

Yhdistys ottaa kantaa kolmen osa-alueen viereisten tai sisäisten viheralueiden säilymisen puolesta, mm. Vaskivuoren kallio ja pohjoislaidan liito-oravalle potentiaalinen metsä. Osa-alueita kaavakartalla on kuusi.

Mielipiteen saat luettavaksesi tästä.