Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Vantaan yhdistys

Vantaa
Navigaatio päälle/pois

Muistutus kaavaan 002206, Harrikuja

Huomautamme, ettei kaava-alueella ole tehty lainkaan luontoselvityksiä, ja esitämme, että kaupunki teettää kaava-alueella ja sen vaikutuspiirissä olevissa lähimetsissä asiallisen pohjaluontoselvityksen. Esitämme alueen arvokkaiden vanhojen metsien rajaamista asuinrakentamisen ulkopuolelle.

Koko kannanoton voit lukea pdf-muodossa tästä.