Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Vantaan yhdistys

Vantaa
Navigaatio päälle/pois

Östersundomin yleiskaava

Huomautamme kaavaehdotuksen olevan ristiriidassa voimassa olevien maakuntakaavojen kanssa, ja sen sisältävän ehdotuksia, jotka ovat maankäyttö- ja rakennuslain, valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja luonnonsuojelulain vastaisia. Esitämme kaavaehdotukseen joukon muutostarpeita.

Koko lausunnon löydät pdf-muodossa tästä.