Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri Turun yhdistys

Turku
Navigaatio päälle/pois

Satava-Kakskerran luontoarvot jälleen vaarassa

Turun luonnonsuojeluyhdistys jätti 10.2. muistutuksen Satava-Kakskerran osayleiskaavaehdotuksesta. Yhdistyksen mielestä kaavaa varten tehdyissä selvityksissä oli useita puutteita, joihin vaadimme tarkennuksia. Saaren monipuolinen luonto ollaan uhraamassa lisärakentamiselle ja loma-asutukselle sekä pääsaarilla että kaava-alueen pikkusaarillakin. Uhanalaisten lajien tunnetut esiintymis- tai pesimisalueet jäävät rakentamisen uhkaamiksi, vaikka ne karttaan olisi rajattukin. Luonnon monimuotoisuudelle erityisen tärkeitä  alueita on karttaan merkitty peräti 185 kappaletta, joista kuitenkin uhattuna on nyt 135 kappaletta! Kaavaehdotus on myös maakuntakaavan, kaupunkiseudun rakennemallin ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastainen. TLSY ei aio sallia tällaista!

Osayleiskaavaa on tarkoitus käyttää suoraan rakennuslupien myöntämiseen ilman asemakaavaa. Sellainen menettely edellyttää selvityksiltä käytännössä asemakaavaa varten tehtävien selvitysten tarkkuutta. Normaalisti asemakaavavaiheessa tehdään tarkempia selvityksiä, mutta nyt ne jäävät pois. Siksi tärkeiden luontoalueiden selvitykset ovat nyt tärkeitä. Samaten pitää arvioida niiden lähellä tai suoraan rajalla olevan rakentamisen vaikutus alueisiin.

Osayleiskaavassa on lisäksi erillisiä puutteita esimerkiksi vesi- ja jätevesihuollon osalta, kestävän kehityksen ja hiilivapaan Turun osalta, kevyen liikenteen väylien suunnittelussa ja muutamassa muussakin asiassa.