Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri Turun yhdistys

Turku
Navigaatio päälle/pois

Luonnon toive kuultava: Mälikkälä-Kuninkojan ikimetsästä luon­non­suo­je­lua­lue

Mälikkälä-Kuninkojan metsässä on uhanalaista lajistoa sekä harvinaisia, arvokkaita luontotyyppejä.

Kangasmetsän, lehtojen, korpien, suoalueiden ja kallioiden mosaiikki muodostavat hyvin monimuotoisen elinympäristön, jota ei tule kevyin perustein heikentää.

Kaupunkisuunnittelussa luontoalueita voidaan karkeasti ottaen suojata rakentamisesta kahdella tavalla: kaavoittamalla ne virkistysalueiksi tai tekemällä niistä luonnonsuojelualueita.

Ainoa pitkäaikainen suoja saadaan kuitenkin perustamalla luonnonsuojelualue. Virkistysaluemerkinnän kaupunki voi kumota kevyellä prosessilla kaavamuutoksella.

Myös alueen liittäminen metsien monimuotoisuutta turvaavaan METSO-ohjelmaan on varteenotettava vaihtoehto. Tällöin metsänomistaja eli kaupunki saa suojelusta korvauksen, joka perustuu alueen metsätalousarvoon.

Luonnonsuojelumerkintä aiheuttaa väistämättä joitakin rajoituksia alueen käyttöön, kuten herkimpien osien suojaamisen liikkumiselta. Käytännössä rajoitteiden vaikutus voi jäädä pieneksi, kunhan suojelualue suunnitellaan alusta alkaen niiden mukaisesti.

Jotta tarpeettomalta maaston kulumiselta ja uhanalaisten lajien väistymiseltä vältytään, polkujen sijaintiin, herkkien alueiden merkintään ja alueen käyttäjien tiedottamiseen on kiinnitettävä huomiota.

Suojelusta tulee entistä tärkeämpää, jos Raision puolella oleville pelloille rakennetaan uusia asuinalueita. Tällöin paine metsän käyttöön luonnollisesti kasvaa.

Luonnon suojeleminen ja luonnossa virkistyminen eivät sulje toisiaan pois. Molemmat ovat kaupunkimetsissä tärkeitä.

Mälikkälä-Kuninkojan metsässä on suosittu valaistu kuntorata, joka antaa hyvät mahdollisuudet virkistyskäyttöön. Metsässä on myös ennallistamispotentiaalia uhanalaisten suotyyppien säilyttämiseksi. Soisella alueella kuluminen on huomattavasti vähäisempää.

Yleiskaavaluonnoksessa on varaus uudelle tieyhteydelle Turun ja Raision rajalla. Tievaraus on poistettava. Tie tuhoaisi alueen parhaisiin kuuluvan osan, jossa on runsaasti monimuotoisuutta lisäävää lahopuuta ja luonnonlähteen rikastuttama ympäristö.

Suunniteltua tietä Satakunnantieltä Haunisiin ei tarvita – kulkemaan pääsee hyvin olemassa olevia teitä pitkin.

Metsän suojeleminen on kaupungin tahdosta kiinni. Suojelu on kannanotto alueen monimuotoisen luonnon puolesta.

Riikka Armanto

Camilla Grönqvist

Turun luonnonsuojeluyhdistys ry

Turun luonnonsuojeluyhdistyksen mielipidekirjoitus julkaistiin Turun Sanomissa 30.1.2019