Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Varsinais-Suomen piiri Turun yhdistys

Turku
Navigaatio päälle/pois

Yhdistys otti kantaa Hirvensalon kaavoitukseen

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi Hirvensalon osayleiskaavan kesäkuussa, minkä johdosta Turun luonnonsuojeluyhdistys päätti valittaa valtuuston päätöksestä hallinto-oikeuteen. Osayleiskaava mahdollistaisi Hirvensalon asukasluvun kasvatuksen nykyisestä vajaasta 10 000:sta 20 000:een.

Yhdistyksen valitusperusteina olivat se, että koska kaava ei sisällä työssäkäyntialueita, kasvavat liikenteen määrä ja haitat kun hirvensalolaiset kulkevat päivittäin muualle töihin. Selvitystä lisääntyvän liikenteen aiheuttamista vaikutuksista mm. melun suhteen ei ole arvioitu. Jatkuva melu voikin olla merkittävä terveyshaitta. Kasvava väkimäärä myös pienentää ja kuluttaa Hirvensalon virkistysalueita. Myös tulvariskit pitäisi selvittää. Turun luonnonsuojeluhdhsitys vaatii osayleiskaavan hylkäämistä kokonaan tai osittain.

Lue koko valitus