Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Suur-Savon yhdistys

Suur-Savo
Navigaatio päälle/pois

Uhanalaiset lajit ja luontotyypit – säilyykö luonnon monimuotoisuus Etelä-Savossa?

Saimaannorppa ja valkoselkätikka ovat tunnettuja uhanalaisia lajeja Etelä-Savossa, mutta mitä ovat idänkurho ja täpläkukkajäärä ja mitä niiden uhanalaisuus kertoo maakunnan luonnon tilasta? Miten maakunnan lajit ja luontotyypit voivat, kuinka suuri osa lajeista on uhanalaisia, mitkä eliöryhmät tai luontotyypit ovat suurimassa vaarassa? Millä keinoilla tilannetta voidaan parantaa?

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistyksen luontoiltojen sarjassa on vuorossa ajankohtainen katsaus Etelä-Savon uhanalaisten lajien ja luontotyyppien tilaan ja suojeluun. Luonnonsuojeluasiantuntija Arto Ustinov ELY-keskuksesta alustaa keskustelua tiistaina 12.3. klo 18, Estery-talolla (Otto Mannisen katu 4, Mikkeli)Kahvi- ja teetarjoilu, tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan lajien ja luontotyyppien runsautta. Monimuotoisuus on vähentynyt eikä vähenemistä ole saatu vielä tavoitteista ja suojelutoimista huolimatta pysähtymään, mikä uhkaa myös luonnon monimuotoisuudesta riippuvaisen ihmisen hyvinvointia.

Suomen lajien uusi uhanalaisuusarvio, ns. Suomen lajien Punainen kirja, julkistetaan 8.3. Lajiston uhanalaisuus on nyt arvioitu viidettä kertaa, n. 180 asiantuntijan voimin. Työ sisältää arvion 22 500 lajin uhanalaisuudesta ja tulevaisuuden näkymistä. Aiemmin joulukuussa julkistettiin arvio luontotyyppien uhanalaisuudesta, jonka mukaan luontotyypeistämme noin puolet (48 %) on uhanalaisia koko maassa. Tulosten perusteella Suomi ei tule saavuttamaan tavoitetta luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämisestä vuoteen 2020 mennessä.

Uhanalaisiksi luokiteltujen lajien ja luontotyyppien määrä kertoo luonnon monimuotoisuuden tilasta. Lajien ja luontotyyppien uhanalaisuus tarkoittaa sitä, että ne ovat vaarassa hävitä, ellei niiden suojelussa onnistuta. Tärkeitä toimia ovat alueiden suojelu, hoito, ennallistaminen ja kunnostaminen sekä monimuotoisuuden huomioon ottaminen myös talouskäytössä olevilla alueilla. Tutkimustieto on tärkeää, jotta suojelutoimissa onnistutaan. Tavoitteena on saada lajit ja luontotyypit säilymään elinvoimaisina Suomen luonnossa.

Lisätietoja:
Luonnonsuojeluasiantuntija Arto Ustinov, ELY-keskus, arto.ustinov@ely-keskus.fi, p. 029 5024 239
Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys, suur-savo@sll.fi, Outi Airaksinen p. 0445660228, Miia Kuisma p. 040 6632606

Lisätietoja aiheesta:
Perjantaina 8.3.2019 julkistetaan Suomen uusimman lajien uhanalaisuusarvioinnin tulokset: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Uhanalaiset_lajit/Uhanalaisuusarviointi_2019

Joulukuussa 2018 julkaistu arvio Suomen luontotyyppien uhanalaisuudesta: http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Tuore_arvio_Suomen_luontotyyppien_uhanal(48865)

Yleistä lajien ja luontotyyppien uhanalaisuudesta ja suojelusta: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto

Suomen luonnonsuojeluliiton kannanotto: https://www.sll.fi/2018/12/18/luonnon-koyhtymisen-pysayttaminen-vaatii-lisarahaa-seuraavalta-hallitukselta/