Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Etelä-Savon piiri Suur-Savon yhdistys

Suur-Savo
Navigaatio päälle/pois

Haluaisin hoitaa metsääni ilman avohakkuuta -onko se mahdollista ja miten?

Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys järjestää maanantaina 25.2.19 klo 18-20 Mikkelin pääkirjaston Mikkeli-salissa, Raatihuoneenkatu 6, luontoillan, jossa erikoistutkija Sauli Valkonen Luonnonvarakeskuksesta kertoo metsien jatkuvan kasvatuksen menetelmien perusteista ja käytännöstä pitkän kokemuksen ja uusimpien tutkimusten pohjalta. Metsänomistajan näkökulmasta asiaa kommentoi Raili Kautiainen.

Jatkuva kasvatus on metsänhoitoa ilman avohakkuutta. Kuusikoissa käytetään poiminta- ja pienaukkohakkuita, männiköissä myös ylispuuston kasvatusta. Jatkuvassa kasvatuksessa ei päästä niin suureen puuntuotokseen kuin viljelymetsätaloudessa, mutta se voi silti olla taloudellisesti kannattava vaihtoehto. Metsänhoidon kustannukset ovat pienet eikä hakkuutuloja tarvitse odottaa vuosikymmeniä kuten avohakkuun jälkeen. Pysyvästi peitteisenä kasvava metsä turvaa avohakkuuta paremmin metsäluonnon monimuotoisuutta ja vähentää ravinne- ja kiintoainepäästöjä vesistöihimme.

Tervetuloa kuuntelemaan ja osallistumaan – toivotaan vilkasta keskustelua aiheesta!

 

Lisätietoja:

Erikoistutkija Sauli Valkonen, Luonnonvarakeskus, p. 0295325507

Miia Kuisma p. 040 6632606, Jarmo Kivinen 0400 253 674, Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys, www.sll.fi/suur-savo, www.facebook.com/sllsuursavo/

Lisää aiheesta:

https://www.sll.fi/2017/12/19/metsien-jatkuva-kasvatus-ratkaisun-avaimia/