Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Satakunnan piiri toimii aktiivisesti vesiemme suojelemiseksi. Piirin aloitteesta perustettiin Selkämeren kansallispuisto ja osallistumme kalavesienhoitoon ja vesiensuojeluun niin sisävesissä kuin Selkämerelläkin. Viime aikoina piiriä on työllistänyt teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesipäästöt Kokemäenjokeen ja Eurajokeen. Selkämerta uhkaavat mittavat kalankasvattamohankkeet ja teollisuuden jätevedet. Pohjois-Satakunnassa taimen ja raakkuvesiä pilaavat turvetuotantohankkeiden huomattavat päästöt. Keski-Satakunnassa ylimoitoitettu pohjavedenotto on riski pohjavesivaikutteisille lähteille ja tihkupinnoille sekä niiden arvokkaalle lajistolle.

Piirin kannanotot ja tiedotteet löytyvät ajankohtaista osiosta: Ajankohtaista

Satakunnan paikallisyhdistykset kaipaavat uusia aktiiveja työskentelmään yhdessä satakuntalaisen luonnon puolesta. Ota yhteyttä paikallisyhdistykseesi: Paikallisyhdistykset

Näsin metsäretki

Toiminta

Lehtokorpi

Metsiensuojelu

Porolansuo

Soidensuojelu

Järjestötoiminta

Suomen luonnonsuojeluliiton toiminta kattaa koko maan. Luonnonsuojeluliiton noin 160 paikallisyhdistystä kuuluvat 15 maakunnalliseen luonnonsuojelupiiriin.…

Lue lisää

Liity

Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenyys on merkittävä kannanotto luonnon ja puhtaan ympäristön puolesta. Liittyessäsi jäseneksi Suomen luonnonsuojeluliittoon…

Lue lisää