Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Näsin metsäretki

Satakunnan piirin toiminta-ajatuksena on luonnonsuojelu ja erityisesti satakuntalaisen luonnon suojeleminen.

Piiri seuraa aktiivisesti toimialueensa luonnon tilaa ja käyttöä. Se toimii aktiivisesti maakunnan työryhmissä ja pitää yhteyttä viranhaltijoihin ja päätöksentekijöihin.

Olemme tehneet suojelualoitteita ja annamme lausuntoja ja suosituksia ympäristölupiin, kaavoitukseen ja maankäyttöön. Otamme kantaa ja vaikutamme sekä tarvittaessa puutumme epäkohtiin. Piiri vaikutti aloitteellisesti muun muassa Selkämeren kansallispuiston perustamiseksi.

Luonnonsuojelurahastomme varoilla on myös hankittu neljä suojelualuetta eri puolilta maakuntaa.

Viime aikoina olemme ottaneet kantaa mm. metsälakirikkomuksiin, soidensuojeluun, kalavesienhoitoon ja vesiensuojeluun niin sisävesissä kuin Selkämerellä. Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiriin kuuluu seitsemän paikallisyhdistystä.

Vesiensuojelu

Lehtokorpi

Metsiensuojelu

Porolansuo

Soidensuojelu

Järjestötoiminta

Suomen luonnonsuojeluliiton toiminta kattaa koko maani. Luonnonsuojeluliiton noin 160 paikallisyhdistystä kuuluvat 15 piiriin mukaan lukien…

Lue lisää

Luonnon­suojelu­rahasto

Piirillä on suojelurahasto, jonka tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua. Rahastolla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia…

Lue lisää
Aukkohakkuu Kokemäki

Piiri ottaa kantaa

Satakunnan piiri ottaa kantaa laajalti maakunnan luonnon- ja ympäristönsuojelukysymyksiin.

Lue lisää