Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Porolansuo

 

Satakunnan piiri on ollut aktiivinen maakunnan soidensuojelussa. Osallistuimme soidensuojelun täydennysohjelman laadintaan, teimme suojelualoitteen arvokkaista valtionmaiden suoalueista osana SuoMaa -hanketta ja olemme olleet vaikuttamassa maakuntakaavan turvetuotantovarauksiin ja valittaneet useista turpeenkaivuuhankkeista. Piirin Luonnonsuojelurahasto on ostanut myös Harjavallan Porolansuolta 15 hehtaarin suoalueen suojeltavaksi: Porolansuo

Piirin kannanotot ja tiedotteet löytyvät ajankohtaista osiosta: Ajankohtaista

Satakunnan paikallisyhdistykset kaipaavat uusia aktiiveja työskentelmään yhdessä satakuntalaisen luonnon puolesta. Ota yhteyttä paikallisyhdistykseesi: Paikallisyhdistykset

Näsin metsäretki

Toiminta

Vesiensuojelu

Lehtokorpi

Metsiensuojelu

Järjestötoiminta

Suomen luonnonsuojeluliiton toiminta kattaa koko maani. Luonnonsuojeluliiton noin 160 paikallisyhdistystä kuuluvat 15 piiriin mukaan lukien…

Lue lisää

Luonnon­suojelu­rahasto

Piirillä on suojelurahasto, jonka tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua. Rahastolla on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia…

Lue lisää
Aukkohakkuu Kokemäki

Piiri ottaa kantaa

Satakunnan piiri ottaa kantaa laajalti maakunnan luonnon- ja ympäristönsuojelukysymyksiin.

Lue lisää