Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Porolansuo

Satakunnan piiri on ollut aktiivinen maakunnan soidensuojelussa. Osallistuimme soidensuojelun täydennysohjelman laadintaan, teimme suojelualoitteen arvokkaista valtionmaiden suoalueista osana Suomaa -hanketta ja olemme olleet vaikuttamassa maakuntakaavan turvetuotantovarauksiin ja valittaneet useista turpeenkaivuuhankkeista. Piirin Luonnonsuojelurahasto on ostanut myös Harjavallan Porolansuolta 15 hehtaarin suoalueen suojeltavaksi: Porolansuo

Piirin kannanotot ja tiedotteet löytyvät ajankohtaista osiosta: Ajankohtaista

Satakunnan paikallisyhdistykset kaipaavat uusia aktiiveja työskentelmään yhdessä satakuntalaisen luonnon puolesta. Ota yhteyttä paikallisyhdistykseesi: Paikallisyhdistykset

Näsin metsäretki

Toiminta

Vesiensuojelu

Lehtokorpi

Metsiensuojelu

Järjestötoiminta

Suomen luonnonsuojeluliiton toiminta kattaa koko maan. Luonnonsuojeluliiton noin 160 paikallisyhdistystä kuuluvat 15 maakunnalliseen luonnonsuojelupiiriin.…

Lue lisää

Liity

Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenyys on merkittävä kannanotto luonnon ja puhtaan ympäristön puolesta. Liittyessäsi jäseneksi Suomen luonnonsuojeluliittoon…

Lue lisää