Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Onko Sinun pihasi Luontopiha?

Luontopihalla monimuotoisuus rehottaa. Kukkaloistoa ja pölyttäjille ravintoa tarjoavat luonnonvaraiset niittykasvit ja perinneperennat, eikä sanaa rikkaruoho tunneta kuin vihannespenkissä.

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri etsii nyt Satakunnan Luontopihaa 2023.

Osallistu kilpailuun ja voita yllätyspalkinto!

Säännöt

Kilpailusarjoja on kolme:

1) Pientalojen ja rivitaloasuntojen pihat,

2) Taloyhtiöt ja

3) Maatilojen tilakeskukset ja yrityskiinteistöt pihapiireineen.

Pisteen saa jokaisesta luonnonvaraisesta putkilokasvilajista, poislukien heinäkasvit. Myös muinais- ja uustulokkaista sekä perinteisistä, itse leviävistä perinneperennoista saa pisteen, poislukien haitalliset vieraslajit.

Istutetuista puutarhalajeista ei saa pistettä.

Haitallisista vieraslajeista saa miinuspisteen.

Lisäpisteitä saa seuraavista: ympärysmitaltaan vähintään 80 cm kokoiset puut, pysty- ja liekolahopuut, havaitut uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit, mikäli lajia ei ole siirretty luonnosta.

Kilpailuun voi ilmoittaa Satakunnan alueella sijaitsevia kiinteistöjä. SLL Satakunnan hallituksen jäsenet eivät voi osallistua.

Kilpailuaikaa on 31.8. 2023 asti. Ilmoita arvioimasi lajimäärä ja kerro tunnistamistasi lajeista SLL Satakunta ryn:n aluesihteeri Karri Jutilalle sähköpostitse, karri.jutila@sll.fi.

Suurimpia lajimääriä ilmoittaneiden osallistujien pihat käydään inventoimassa sarjojen lopullisten voittajien valitsemiseksi. Inventoinnissa piha-alueeksi rajataan toiminnallisesti pihaksi katsottava alue, johon kilpailusarjassa 3 luetaan myös tuotantorakennusten toiminnallinen ympäristö. Lisätietoja antaa Ilona Hankonen, kihank@utu.fi, puh. 0442787430.

Inventoinnin yhteydessä pihasta voidaan ottaa kuvia, joita voidaan käyttää viestinnässä. Kuvien sisällöstä sovitaan omistajan kanssa. Voittajien nimet ja kiinteistöjen tarkat tiedot julkaistaan vain omistajan luvalla.