Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Tahkoluodon me­ri­tuu­li­teol­li­suusa­lu­een laajennusta koskeva osayleiskaava

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee tuuliteollisuusaluetta Porin Tahkoluodon edustan merialueelle. Porin kaupunki on pyytänyt lausuntoa hankkeen kaavasta. Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri toteaa seuraavaa.

Luonnonsuojelupiiri kannattaa saasteetonta, uusiutuvaa ja kotimaista energiantuotantoa. Sellaisena tuulivoimaa voi sijoittaa lähelle kuluttajia, mikä on yhteyksien rakentamisenkin kannalta järkevää. Nyt käsillä olevassa suunnitelmassa teollisuusalue sijoitetaan koskemattomaan luontoon, kauas kuluttajista ja keskelle kansallispuistoa. Suunnitellut 300-metriset tuulivoimalat muodostaisivat hallitsevan maisematekijän Olkiluodosta pohjoiseen ja ne näkyisivät koko Satakunnan rannikolla.

Luonnonympäristöissä tuulivoimala lisää melua, mutta taajamaoloissa ääni hukkuu liikenteen taustalle. Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on kirjattu ”Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja”. Nurinkurisesti nyt suunnitellut tuulivoimalat on sijoitettu alueille, joissa niiden ääni erottuu ja aiheuttaa haittaa. Luonnonhiljaiset alueet ovat katoava luonnonvara. Vesiympäristössä maisemahaitan ohella äänihaitta leviää pinnan yllä kauas. Tuulivoimaloiden äänen tiedetään karkottavan kaloja ja nisäkkäitä. Kutu- ja vaelluskalojen kantojen turvaaminen ja vahvistaminen on ensiarvoisen tärkeää, eikä niitä pidä vaarantaa tämänkaltaisella kokeilulla, joka voidaan toteuttaa ekologisemmin ja ekonomisemmin kuivalla maalla lähellä kuluttajia. Mielipiteessämme käsillä olevasta hankkeesta 19.5.2021 esitimme aluesuunnittelullisesti järkevää vaihtoehtoa, jossa ei hävitetä luonnonympäristöä.

Tahkoluodon suunnittelualue sijaitsee erillään yhdyskuntarakenteesta, epätaloudellisesti ja heikentää luonnonalueen ekologiaa. Se ei hyödynnä olemassa olevia yhdyskuntarakenteita, vaan on hankalasti huollettavaa avomerialuetta ja sellaisena korostuneen altis häirinnälle tänä vuonna muuttuneessa maailmanpoliittisessa tilanteessa. Teollisuusalue heikentäisi ahdingossa olevaa kalataloutta. Suunnitelma muuttaisi kansallispuistomaiseman teollisuusmaisemaksi ja lisäisi merkittävästi teollista melua saariston virkistys- ja suojelualueilla. Hanke muuttaisi lintujen muuttoreittejä – Pori on valtakunnallisesti tärkeä lintumatkailukohde (esim. usealla maakunnan ulkopuolella tulevalla lintubongarilla on ”kesämökki” Mäntyluodon kerrostaloissa). Porin saariston tärkeiden matkailukohteet Enskerit, Reposaari, Kallo ja Outoori menettäisivät virkistysarvoaan.

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri puoltaa suunnitelman siirtämistä rakennettuun ympäristöön lähemmäs kuluttajia.

Luonnonsuojelupiiri myös huomauttaa toistamiseen, että ”tuulipuisto” on yritysmarkkinointia. Satakunnan ilmasto- ja energiastrategiassa viherpesua pidetään kielteisenä asiana.