Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Porin sataman hakkuista

Porin kaupunki on ilmoittanut parantavansa teollisuustonttitarjonnanvalmiuksia (SK 21.1.). Suunnitelmana on kaataa seitsemän hehtaaria Kokemäenjoen rantalehtoa Mäntyluodon sataman läheisyydestä Levonnokan alueelta. Entisaikojen rantalaidunnuksen myötä muodostunut koivikko on monimuotoista Kokemäenjoen suistoalueen luontoa ja sisältää runsaasti lahopuuta. Se on Satakunnan huomattavimpia koivikoita ja uhanalaisen valkoselkätikan esiintymisaluetta. Koivikoiden liepeet ovat viitasammakon ja lepakoiden (tiukasti suojeltuja lajeja) esiintymisalueita. Niinikään hävittäisi suunnitelma sekä hiilivaraston että hiilinielun eli kaupunki löisi korville omia ilmastotavoitteitaan. Alue on litisevää vesijättöä ja tarvitsisi usean metrin korotuksen ennenkuin sille voi pilvilinnoja rakennella.

Telakan eteläpuolella on ollut vuosikymmenen ajan lähes 20 hehtaaria hyödyntämätöntä tasankoa ja pohjoispuolen 30 hehtaarin läjitysalueelle on toistaiseksi rakennettu vasta pari tuulivoimalaa. Levonnokan kohteet ovat yleiskaavassa teollisuusalueita, mutta Kokemäenjoen suiston kasvualueena ne ansaitsevat edelleen suhteellisen luonnonrauhansa. Puuston hävittäminen on tarpeetonta kun lähempänä satamaa löytyy rakentamattomia tontteja.

puheenjohtaja Jaana Mälkki

Suomen luonnonsuojeluliitto Pori ry.

alueshteeri Karri Jutila

Suomen luonnonsuojeliliiton Satakunnan piiri ry.