Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Honkajoki Oy:n kom­pos­toin­ti­lai­tok­sen YVA-se­los­tuk­ses­ta

Mielipide
Yva-selostuksessa EI ole selvitetty, miten maaperään ja pohjaveteen joutuneet haitta-aineet
vaikuttavat alueelta alkavaan Kirkkoluoman endeemisen taimenen elinolosuhteisiin, lisääntymiseen
ja esiintymiseen. Lisäksi EI ole selvitetty miten haitalliset aineet vaikuttavat Kirkkoluoman
kasvillisuuteen ja eliölajeihin. Ko. eliölajit ovat endeemisen taimen ruokaa.

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry

Kankaanpää seudun luonnonystävät ry