Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Piirin kommentti Karvian Hormanevan ym­pä­ris­tö­lu­vas­ta

Piiri ja Kankaanpään seudun luonnonystävät antoivat yhteisen kommentin koskien Karvian Hormanevan ESAVI:n päätökseen Vapo Oy:lle myönnetystä ympäristöluvasta.

 

Kommentit:

-pidämme voimassa kaikki aikaisemmat vaatimukset ja kommentit.

-VARELY:n ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen kommentit täydentävät hyvin omia vaatimuksia. Näihin vaatimuksiin voimme pääosin yhtyä.

-Vapo Oy vähättelee edelleen päästöjä vesistöön ja niiden vaikutusta veden laatuun ja vesistön eliöstöön.

Kaikki turpeenkaivuuluvan hakijat toteavat lisäävänsä päästöjä vain vähän osaltaan, mutta kukaan ei laske mikä on kaikkien kaivuualueiden yhteisvaikutus.

Otetaan esimerkiksi Karvianjoen yläpään valuma-alueelta Vahokosken kohta, joka sijaitsee lähellä Honkajoen ja Karvian rajaa.

Ensiksi sen pisteen yläpuolella on yli 30 turpeenkaivuualuetta, jotka kaikki osaltaan kuormittavat Karvianjoen vesistöä.

Toiseksi pohjaveden (puhtaan veden) nykyinen otto (noin 4000 kuutiota/d) ja saadut luvat, Lakeuden veden Kantinkankaan ja Kauraharjun (yht:4500 kuutiota/d) sekä Kauhajoen vesihuolto Oy Siniharjun (3000 kuutiota/d) pohjaveden ottoluvat vähentävät merkittävästi puhtaan veden määrää Nummijoen vesistöalueella sekä pääuomassa.

Tämä vastaisi koko alueen puhtaasta pohjavedestä jo noin 33 prosenttia. Tämä taas asettaa kaikille kuormittajille suuremman päästövähennystavoitteen, jotta VPD:n veden hyvän tilan tavoite saavutettaisiin edes joskus hamassa tulevaisuudessa.

 

Lisäksi toteamme seuraavaa:

Uusien tutkimusten mukaan turvepohjaisilta ojitetuilta peltoalueilta vapautuu merkittävästi ilokaasua eli dityppioksidia,, joka on erittäin voimakas kasvihuonekaasu. Maalaisjärjellä pääteltynä myös ojitetuilta turpeenkaivuualueilta tätä kasvihuonekaasua pääsee merkittävästi ilmaan.

Nämä päästöt on myös huomioitava lupapäätöksissä. Ilokaasun päästöjen vähentämisellä on merkittävä vaikutus ilmastomuutoksen torjunnassa.

 

Porissa 5.11.2018

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry

Kari Ylikoski , puheenjohtaja

Markku Suominen, varapuheenjohtaja

 

Kankaanpään seudun luonnonystävät ry

Markku Suominen, puheenjohtaja

Voitto Vuori, varapuheenjohtaja