Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Piirin sekä Ala-Satakunnan ja ­Rauman yhdistysten kannanotto ­koskien poikkeuslupa­hakemusta ­su­den­met­säs­tyk­seen

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piirin, Ala-Satakunnan Ympäristöseuran ja

Suomen luonnonsuojeluliiton Rauman seutu ry:n kannanotto Suomen riistakeskus

Varsinais-Suomelle koskien vahinkoperusteista poikkeuslupahakemusta sudenmetsästykseen

Kannanotto koskien poikkeuslupahakemusta sudenmetsästykseen

Varsinais-Suomeen haetaan neljää (4) vahinkoperusteista poikkeuslupaa. Metsästysalue ulottuu Satakunnan puolelle Euran ja Rauman alueelle. Alueella on hakemuksen mukaan tapahtunut yksi (1) lammasvahinko kesällä 2017. Hakemusta perustellaan susipelolla, haittoina metsästysharrastukselle ja haittoina elinkeinolle (tuotantoeläimet).

Hakemukseen on liitetty kuuden (6) henkilön/tuotantotilan lausunnot, joista käy ilmi joko pelko susia kohtaan tai mahdollinen uhka tuotantoeläimille.

Hakemuksen perusteluista

Hakemusalueella on kohtalaisen suuri asukastiheys (Varsinais-Suomi pois lukien Turku: 27 asukasta/neliökilometri) ja sudet, kuten eivät muutkaan eläimet voi välttyä kulkemasta asuttujen rakennusten lähettyviltä. Se, että niitten kulkureitti risteää ihmisasutuksen kanssa tai että ne kohtaavat ihmisen koirineen metsässä tai harvaan asutulla kylällä ei tee niitten käyttäytymisestä vähemmän lajinomaisempaa. Susi on opportunisti, joka on sopeutunut elämään myös Lounais-Suomen alueella, kiitos tiheän valkohäntäpeurakannan.

Riistakeskuksen tarjoamista maksuttomista petoaitatarvikkeista ei liitteinä olevien tilallisten kertomusten mukaan ole ollut tarpeeksi tietoa tuontantoeläintilallisilla. Hakemuksessa mainitut vuosien mittaan järjestetyt tiedotustilaisuudet eivät siis ole tuottaneet tulosta tai ne on kohdistettu muille kuin tuotantotilallisille.

Susijahti susien asuinalueella, metsässä, ei vaikuta niitten ihmispelkoon. Ihmisarkuutta sudet voisivat oppia esimerkiksi hyvin suunnitelluilla karkotteilla silloin, kun ne tulevat ihmisasutuksen piiriin.

Alueella on kuluvan talven aikana kokeiltu kerran susien karkotusta. Lehtitietojen mukaan karkotus tehtiin asumattomalla alueella ja sudet pakenivat kohti kyläkeskusta.

Varsinais-Suomessa tapettiin metsästysvuotena 2016-2017 kaksi sutta. Toinen niistä Laitilasta, oletettavasti lisääntyvän parin alfauros. Edellisen vuoden susijahdit eivät ole vaikuttaneet susien liikkumiseen tai susipelkojen hälvenemiseen ja on erittäin epätodennäköistä odottaa, että niin tapahtuisi jatkossakaan. Pelkojen hallitsemiseen tehokkaampi keino on todistetusti oikean tiedon jakaminen alueen asukkaille.

Hakemuksen mukaan alueen tiloille hankitut laumanvartijakoirat ovat pitäneet sudet loitolla laitumilta ja pihoista. Ongelmina on raportoitu haittoja mm. yleisten teiden käyttäjien hätyyttelyä. Myös tähän ongelmaan tarvitaan oikean tiedon jakamista. Laumanvartijakoirien käyttäytyminen poikkeaa niiden perimän ja käyttötarkoituksen takia melko paljon yleisempien seura- ja käyttökoirien käyttäytymisestä.

Metsästys-/koiraharrastuksen vaikeutuminen ei ole merkittävä syy susien metsästykseen. Alueella harrastetaan yhä marjastusta ja sienestystä hakemuksen väitteistä huolimatta. Susireviirien alueella liikutaan ja retkeillään metsissä susilaumasta huolimatta, tai ehkä jopa sen ansiosta.

Yhteenveto

Ala-Satakunnan Ympäristöseura ry, Suomen luonnonsuojeluliiton Rauman seutu ry ja Suomen Luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri katsovat, että hakemuksen perusteella ei ole perusteltua myöntää yhtään lupaa sudenmetsästykselle.

 

Niina Laihonen, puheenjohtaja

Ala-Satakunnan Ympäristöseura ry

Aleksi Reini, puheenjohtaja

Suomen luonnonsuojeluliiton Rauman seutu ry

Kari Ylikoski, puheenjohtaja

Suomen Luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ry