Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Satakunnan piiri

Satakunta
Navigaatio päälle/pois

Sudenkaatolupien myöntämiselle ei perusteita

Suomen luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri ja Ala-Satakunnan Ympäristöseura vastustavat sudenkaatolupien myöntämistä Köyliön, Huittisten ja Alastaron alueelle. Susi on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaiseksi. Luonnonvarakeskuksen susikanta-arvion mukaan Suomessa oli maaliskuun 2017 alussa 150–180 sutta. Maaliskuun 2017 tilanteen mukaan Suomen susikanta oli noin 25 prosenttia pienempi kuin maaliskuussa 2016. Silloin susia arvioitiin olevan 200–235 yksilöä.

Nyt Köyliön, Huittisten ja Alastaron alueelle haetaan susien kaatamiseksi kolmea vahinkoperusteista poikkeuslupaa, vaikka alueella ei ole kuluvana tai sitä edellisenä vuonna tapahtunut yhtään susien aiheuttamaa petovahinkoa. Hakemusta perustellaan kansanterveyden ja kansantalouden menetyksillä, mutta mitään tilastoja tai tutkittua tietoa väitteen tueksi ei ole esitetty. Ainoa konkreettinen esimerkki taloudellisista vahingoista on metsästyskoirille tarkoitettujen susiliivien korkea kappalehinta, millä ei kuitenkaan liene kovin suurta kansantaloudellista merkitystä.

Lupahakemukseen on liitetty täsmälleen samat liitteet kuin 21.1.2017 tehtyyn hakemukseen, jolloin hakija anoi lupaa koko Köyliön lauman tappamiseen vedoten susipelkoon.

Hakemuksen perustelut ristiriitaisia

Köyliö-Huittinen-Alastaron laumasta tapettiin tammikuussa 2016 kaksi sutta ja helmikuussa 2017 yksi susi. Hakemuksen mukaan alueen sudet ovat entisestään kesyyntyneet, vaikka toisaalta vakuutetaan, että metsästyksellä on ollut toivottu vaikutus. Hakemuksessa mainitaan myös metsästyksen vähentäneen ihmisten susipelkoa, mutta kuitenkin toistetaan viime talven hakemuksen perusteluja susipeloista ja susien aiheuttamista voimakkaista stressitiloista. Edellisten vuosien susijahdit eivät siten ole vaikuttaneet susipelkojen hälvenemiseen ja on erittäin epätodennäköistä odottaa, että niin tapahtuisi jatkossakaan.

Susijahti susien luontaisella asuinalueella metsässä ei vaikuta niiden ihmispelkoon. Ihmisarkuutta sudet voisivat oppia esimerkiksi hyvin suunnitelluilla karkotteilla silloin, kun ne tulevat ihmisasutuksen piiriin. Hakemuksen mukaan tällaisia toimenpiteitä ei ole yritetty.

Metsästysharrastuksen ukkoutuminen ja siitä aiheutuva hirvenmetsästyksen vaikeutuminen ei voi olla syy susien metsästykseen. Myöskään koiraharrastuksen vaikeutuminen susien takia ei ole yleisen edun kannalta erittäin tärkeä syy susien poistamiselle.

Alueella harrastetaan yhä marjastusta ja sienestystä hakemuksen vastakkaisista väitteistä huolimatta. Köyliö-Huittinen-Alastaron susireviirin alueella liikutaan ja retkeillään metsissä susilaumasta huolimatta, tai ehkä jopa sen ansiosta.

Ala-Satakunnan Ympäristöseura ja Suomen Luonnonsuojeluliiton Satakunnan piiri katsovat, että hakemuksen perusteella ei ole perusteltua myöntää yhtään lupaa sudenmetsästykselle.